Peab AB

Peabs bokslutskommuniké 2006 Januari - december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 15:26 CET

Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 30 321 Mkr (25 501)
Rörelseresultatet uppgick till 1 251 Mkr (747)
Årets resultat uppgick till 1 048 Mkr (855)
Resultat per aktie före utspädning uppgick till 12,37 kr (10,06)
Orderingången uppgick till 28 711 Mkr (24 227)
Orderstocken uppgick till 20 642 Mkr (17 722)
Styrelsen föreslår en ökade utdelning till 3,50 kr (3,00) per aktie
Styrelsen föreslår därutöver en utdelning i form av aktierna i Peab Industri AB motsvarande 7,50 kr per aktie
Översyn av Peabs finansiella mål och rapporteringsstruktur under våren 2007


- År 2006 blev ett framgångsrikt år för Peab. Den rådande högkonjunkturen på den nordiska byggmarknaden märker vi av inom samtliga våra verksamheter. Detta gäller såväl orderingång, omsättning som rörelseresultat och vår tillväxt är fortsatt stark, säger Peabs VD Mats Paulsson i en kommentar.


För ytterligare information kontakta:
Mats Paulsson, VD Peab 0431 89 135
Mats Leifland, vice VD Peab 0733 37 10 06
Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 37 10 10

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se


Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 30 miljarder i omsättning och cirka 12.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad på den Nordiska Börsen. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.