Peab AB

Peabs bokslutskommuniké januari - december 2009

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 08:53 CET

• Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 35 140 Mkr (34 132). Jämfört med proforma inklusive Peab Industri sjönk nettoomsättningen med 12 procent

• Rörelseresultatet uppgick till 1 601 Mkr (1 349). Rörelseresultatet proforma inklusive Peab Industri uppgick föregående år till 2 202 Mkr

• Årets resultat uppgick till 1 321 Mkr (1 093). Proforma inklusive Peab Industri uppgick föregående års resultat till 1 724 Mkr

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 4,59 kr (6,56). Proforma inklusive Peab Industri uppgick föregående års resultat per aktie före utspädning till 6,10 kr

• Orderstocken för Bygg och Anläggning ökade till 24 487 Mkr (24 233)

• Starkt kassaflöde under fjärde kvartalet

• Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 2,50 kr (2,25) per aktie

- Vi gick in i 2009 under stor osäkerhet och med utgångspunkt att det skulle bli ett tufft år med svaga marknadsförutsättningar för den nordiska byggmarknaden. När vi nu är igenom 2009 kan vi konstatera att det blev ytterligare ett positivt år för Peab. Efter en svag inledning av året har marknadsläget gradvis stabiliserats. Vår anläggningsverksamhet har stor del i denna utveckling och har utgjort den stabila bas som vi förväntade oss, säger Peabs VD Mats Paulsson.


För ytterligare info, kontakta:
Gösta Sjöström, informationschef 0733 371010
Mats Leifland, Investor relations 0733 371006
Jesper Göransson, ekonomi & finanschef 0733 371013
Jan Johansson, vice koncernchef 0733 374000

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 17 februari 2010 kl 07.00.

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med överstigande 35 miljarder i omsättning och cirka 13.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.