Peab AB

Peabs bokslutskommuniké januari – december 2010

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 09:56 CET

Operativ nettoomsättning ökade med 9 procent till 38 184 Mkr (35 140)
Operativt rörelseresultat uppgick till 1 563 Mkr (1 601)
Resultat per aktie före utspädning uppgick till 4,11 kr (4,52)
Orderingången under året ökade med 14 procent till 34 764 Mkr (30 393)
Orderstocken för Bygg och Anläggning ökade med 11 procent till 27 063 Mkr (24 487)

Fortsatt starkt bostadsbyggande

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,60 kr (2,50) per aktie

- Under 2010 har den nordiska byggmarknaden gradvis förbättrats inom i stort sett samtliga områden. Återhämtningen har gått snabbare än väntat i hela vårt verksamhetsområde och de påbörjade investeringarna har ökat påtagligt. Vi ser nu att tempot i konjunkturen ökar och den stora utmaningen framöver är att behålla och förstärka vår attraktionskraft som arbetsgivare, säger Peabs VD och koncernchef Mats Paulsson.

För ytterligare info, kontakta:
Gösta Sjöström, informationschef                     0733 371010
Mats Leifland, investor relations                        0733 371006
Jesper Göransson, ekonomi/finanschef              0733 371013
Jan Johansson, vice koncernchef                      0733 374000

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2011 kl 07.00.

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med överstigande 35 miljarder i omsättning och cirka 13.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.