Peab AB

Peabs delårsrapport januari-mars 2003

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2003 12:03 CEST

Peabs delårsrapport januari-mars 2003

Bifogat översändes Peabs delårsrapport januari-mars 2003.

Fortsatt hög orderstock uppgående till 13 509 Mkr (12 824)
Orderingången uppgick till 4 465 Mkr (5 031)
Rörelseresultatet uppgick till 35 Mkr (53)
Resultatet efter finansiella poster uppgick 13 Mkr (38)
Soliditeten ökade till 28,8 procent (27,5)
- Peab har idag alla de resurser som krävs för att vara slagkraftiga på marknaden. För oss handlar det om att ytterligare samordna och utnyttja resurserna inom koncernen, så vi uppnår ett högre kapacitetsutnyttjande och en fortsatt god lönsamhet på en tuffare marknad, säger Peabs VD Mats Paulsson i en kommentar.

För ytterligare information kontakta:
Mats Paulsson, VD Peab 0431 - 89 135
Mats Leifland, vice VD Peab 0733-37 10 06
Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733-37 10 10

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se