Peab AB

Peabs delårsrapport januari-mars 2004

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2004 11:57 CEST

Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 4 342 Mkr (4 082)
Periodens resultat uppgick till 21 Mkr (11)
Resultat per aktie uppgick till 0,20 kr (0,10)
Orderingången ökade med 21 procent till 5 397 Mkr (4 465)
Orderstocken uppgick till 14 936 Mkr (13 509)
- Året har börjat på ett positivt sätt för Peab. Vi har det högsta orderläget någonsin och det finns signaler i samhällsekonomin som tyder på att det pressade konjunkturläget är på väg att lätta. En ökande efterfrågan på bostäder och beslut om nya infrastrukturprojekt gör att vi fortsatt ser ljust på år 2004, säger Peabs VD Mats Paulsson i en kommentar.

För ytterligare information kontakta:
Mats Paulsson, VD Peab 0431-89 135
Mats Leifland, vice VD Peab 0733-37 10 06
Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733-37 10 10

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se