Peab AB

Peabs delårsrapport januari-september 2006

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 13:58 CET

Nettoomsättningen ökade med 18 procent till 20 971 Mkr (17 727)

Rörelseresultatet uppgick till 782 Mkr (468)

Periodens resultat uppgick till 569 Mkr (662)

Resultat per aktie före utspädning uppgick till 6,69 kr (7,80)

Orderingången uppgick till 21 539 Mkr (17 364)

Orderstocken uppgick till 21 852 Mkr (17 862)


- Efterfrågan har varit fortsatt stark under årets första nio månader. Vi märker uppgången inom samtliga segment och marknader där vi arbetar och det gäller såväl orderingång, omsättning som rörelseresultat, säger Peabs VD Mats Paulsson i en kommentar


För ytterligare information kontakta:
Mats Paulsson, VD Peab 0431 89 135
Mats Leifland, vice VD 0733 37 10 06
Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 37 10 10

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se


Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 28 miljarder i omsättning och cirka 12.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad på den Nordiska Börsen. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.