Peab AB

Peabs delårsrapport januari – september 2010

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 14:09 CET

  • ​Operativ nettoomsättning ökade med 4 procent till 26 615 Mkr (25 614)
  • Operativt rörelseresultat uppgick till 1 094 Mkr (1 203)
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,71 kr (3,25)
  • Orderingången under de första nio månaderna ökade med 18 procent till 28 708 Mkr (24 354)
  • Orderstocken för Bygg och Anläggning var rekordhög och har ökat med 26 procent, till 30 753 Mkr, sedan årsskiftet
  • Fortsatt positiv utveckling för Peabs bostadsbyggande

 

- Bilden av en nordisk byggmarknad under återhämtning har förstärkts under hösten. Vår orderingång fortsätter att öka och orderstocken är den högsta i Peabs historia. Nu växer vi vidare utifrån ett tydligt nordiskt perspektiv. Vi har ambitionen att vara Nordens samhällsbyggare, där vi kombinerar lönsamhet med ett stort engagemang i samhällsutvecklingen, säger Peabs VD och koncernchef Mats Paulsson.

 

 

För ytterligare info, kontakta:

Gösta Sjöström, informationschef 0733 371010

Mats Leifland, investor relations 0733 371006

Jesper Göransson, ekonomi/finanschef 0733 371013

Jan Johansson, vice koncernchef 0733 374000

 

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 23 november 2010 kl 13.30.

 

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se

 

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med överstigande 35 miljarder i omsättning och cirka 13.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.