Peab AB

Peabs förvärv av Kvalitetsasfalt godkänt

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2007 11:03 CEST

Konkurrensverket har lämnat sitt godkännande till att Peab förvärvar Kvalitetsasfalt i Mellansverige AB med säte i Sala. Tillträde skedde per 7 augusti 2007.

Förvärvet innebär att Peab tar över all personal, pågående projekt och inneliggande orderstock i Kvalitetsasfalt.

Kvalitetsasfalt har ca 70 anställda och omsättningen för 2006 uppgick till 190 Mkr.


För ytterligare information kontakta:
Mats O Paulsson, VD Peab Industri 0733 37 10 05
Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 37 10 10Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se


Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med överstigande 30 miljarder i omsättning och cirka 12.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad på den Nordiska Börsen. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.