Peab AB

Peabs förvärv av Seicon genomfört

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2003 14:58 CEST

Peabs förvärv av det finska byggföretaget Seicon har godkänts av de finska konkurrensmyndigheterna. Godkännandet var en förutsättning för affärens genomförande.

Peab meddelade i slutet av augusti 2003 förvärvet av 86 procent av aktierna i Seicon, vars omsättning under 2002 uppgick till 110 MEUR. Seicon har ca 300 anställda och en orderstock överstigande 60 MEUR.

Efter förvärvet beräknas Peab i Finland att omsätta ungefär 160 MEUR. Tillträdesdag är bestämd till 24 september 2003. Seicon kommer att konsolideras i Peab från och med den 1 oktober 2003.

- Att förvärvet nu genomförts innebär att vi kan gå vidare och utveckla Peab på den finska byggmarknaden, säger Peabs vice VD Göte Brännvall i en kommentar.

För mer information kontakta: Gösta Sjöström, 0733-37 10 10