Peab AB

Peabs halvårsrapport januari-juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 08:48 CEST

• Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade med 25 procent till 14 892 Mkr (11 868)

• Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter uppgick till 387 Mkr (215), vilket belastas med -85 Mkr i konkurrensskadeavgift

• Periodens resultat uppgick till 286 Mkr (291). I resultatet ingår värdeförändring av Brinovainnehavet med -64 Mkr (37)

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,58 kr (3,41)

• Orderingången ökade med 33 procent och uppgick till 20 165 Mkr (15 169)

• Orderstocken uppgick till 26 017 Mkr (21 715)

• Peab Industri rapporteras som avvecklad verksamhet


- Första halvåret 2007 visar på fortsatt goda marknadsförutsättningar på den nordiska byggmarknaden. Peabs orderstock har förbättrats ytterligare och vi noterar också att även marginalen i den svenska byggmarknaden går på rätt håll, säger Peabs Vd Mats Paulsson i en kommentar.


För ytterligare information, kontakta:
Mats Paulsson, VD Peab 0431 89135
Mats Leifland, vice VD Peab 0733 371006
Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se

Informationen är sådan som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med överstigande 30 miljarder i omsättning och ca 12 000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid OMX Nordiska Börs Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med överstigande 30 miljarder i omsättning och cirka 12.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad på den Nordiska Börsen. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.