Peab AB

Peabs kalendarium 2007

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 13:25 CET

Peabkoncernen har fastställt följande rapportdatum för 2007:

Onsdag 14 februari bokslutskommuniké 2006
Onsdag 16 maj tremånadersrapport och årsstämma
Torsdag 23 augusti halvårsrapport
Fredag 23 november niomånadersrapport
Torsdag 14 februari 2008 bokslutskommuniké 2007

Observera att datum för bokslutskommunikén avseende 2006 har ändrats från 15 februari till 14 februari 2007.

Peabs årsredovisning för 2006 beräknas vara tillgänglig på peab.se i början av april 2007.För ytterligare information kontakta:
Mats Leifland, vice VD Peab 0733 37 10 06
Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 37 10 10

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se


Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 28 miljarder i omsättning och cirka 12.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad på den Nordiska Börsen. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.