Peab AB

Peabs mellandomsyrkande bifölls ej i asfaltkartellmålet

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2003 13:20 CET

Peab med flera har yrkat att tingsrätten prövar frågan om förbudet mot
karteller är tillämpligt när en part agerat både som beställare och
anbudsgivare.
Stockholms tingsrätt har i en mellandom fastställt att så kan vara
fallet.

Tingsrätten har inte behandlat frågan huruvida beställare och
entreprenörer i det aktuella målet de facto samordnat sina anbud.

För ytterligare information, kontakta:
Gösta Sjöström, Informationschef Peab tel 0733 37 10 10

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se