Peab AB

Peabs niomånadersrapport januari-september 2003

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2003 16:29 CET

Bifogat översändes Peabs delårsrapport januari-september 2003.

· Nettoomsättningen uppgick till 14 091 Mkr (14 057)

· Periodens resultat uppgick till 168 Mkr (261)

· Resultat per aktie uppgick till 2,00 kr (3,10)

· Fortsatt hög orderstock uppgående till 14 282 (13 235)

· Renodlat Peab
- Brinova utdelat
- Offensiva satsningar i byggverksamheten

- Den svenska byggmarknaden har varit relativt stabil utom i Stockholm- och Mälardalsområdet, där efterfrågan varit svag under årets första nio månader. De pressade offentliga finanserna medför att större anläggningsprojekt senareläggs, vilket också har en hämmande inverkan på marknaden. Mot bakgrund av detta är det glädjande att Peabs orderstock fortsätter att utvecklas positivt, säger Peabs VD Mats Paulsson i en kommentar.

För ytterligare information kontakta:
Mats Paulsson, VD Peab 0431 89 135
Jesper Göransson, ekonomi och finanschef 0733 37 10 13
Gösta Sjöström, informationschef 0733 37 10 10

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se