Peab AB

Peabs nomineringskommitté

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2003 11:15 CEST

Vid gårdagens bolagsstämma i Peab AB beslutade stämman att följande personer skall utgöra Peabs nomineringskommitté för tiden intill nästa ordinarie stämma:

Ulf H Jansson, Mats Paulsson, Malte Åkerström och Leif Franzon.

Detta besked är en korrigering av den information angående Peabs nomineringskommitté som igår lämnades i pressmeddelandet om Peabs bolagsstämma.

För ytterligare information kontakta:
Mats Leifland, vice VD Peab 0733-37 10 06
Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733-37 10 10

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se