Peace Parks Foundation Sweden

Peace Parks Foundation firar 20 år!

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2017 09:05 CET

För tjugo år sedan idag, grundades Peace Parks Foundation av Prins Bernhard av Nederländerna, Nelson Mandela och Dr Anton Rupert för att underlätta inrättandet av fredsparker, eller gränsöverskridande skyddsområden, i södra Afrika.

Fredsparkerna i södra Afrika omfattar idag mer än halva regionens naturskyddsområden. Med en landmassa på över en miljon kvadratkilometer är fredsparkerna lika stora som Frankrike och Spanien tillsammans.

Det här arbetet och dess framgångar är möjligt tack vare den politiska viljan hos regionens ledare, hängivenheten hos myndigheter och samfund samt utomordentligt stöd från bidragsgivare från hela världen.

Under Johann Ruperts ordförandeskap är målet att tillhandahålla fullt fungerande fredsparker som förvaltas i harmoni med de omgivande samhällena och som skapar en hållbar lokal, nationell och regional vinst. 

För att öka turismen i fredsparkerna har över 10 000 vilda djurarter återinförts till tidigare utarmade områden. Och för att göra parkerna hållbara är det av betydelse att utbilda människor i de färdigheter som krävs för att driva viltvård och turism i och omkring fredsparkerna.

Peace Parks Foundation stödjer utbildning på ”Southern African Wildlife College” där högt kompetenta studenter examinerar varje år med praktiska erfarenheter och grundläggande kunskaper inom naturskydd, ledarskap och parkförvaltning.

Peace Parks Foundation stödjer också utbildning av kvinnor på ”SA College for Tourism”. Kvinnorna kan efter utbildningen söka arbete på olika befintliga hotell eller starta sitt eget turistföretag. Utbildningen ger därmed inte bara nya försörjningsmöjligheter för lokala samhällen utan innebär även en ekonomiskt trygg framtid för de kvinnor och barn som lever i eller i närheten av fredsparkerna.

Sedan 2010, utbildas också årligen16 unga män vid ”Tracker Academy” i syfte att bevara den traditionella kunskapen och förmågan att spåra djur. Sedan starten har över 16 000 studenter utbildats på de två skolorna. 

För att bättre förstå den komplexa men viktiga kopplingen mellan hälsa, djur och miljö så stöder Peace Parks Foundation ”Hans Hoheisen Wildlife Research Station” där forskare fokuserar på gränsöverskridande samverkan mellan människor, boskap och vilda djur.  

Peace Parks Foundation har sedan 2013 hjälpt regionens regeringar för att bekämpa naturvårdsbrott. Största fokus har varit att motverka tjuvjakt på noshörning. Under de senaste två åren har vi, glädjande nog, kunnat se en nedgång av tjuvjakten. Vidare har Peace Parks Foundation och Panthera, med stöd av Cartier, jobbat för att bevara världens mest förföljda katt – leoparden.

Fredsparkerna i södra Afrika presenterar en kraftfull vision av ett gemensamt ekologiskt arv och en ömsesidigt hållbar framtid.

Peace Parks Foundation Sweden 

Om Peace Parks Foundation 
Peace Parks Foundation är en ideell organisation som främjar etableringen av gränsöverskridande naturskyddsområden, så kallade fredsparker, vilka i sin tur stärker försörjningsmöjligheterna för lokalbefolkningarna i ett tiotal länder i Södra Afrika. Det gynnar förutsättningarna för en hållbar ekonomisk utveckling, bevarandet av den biologiska mångfalden och leder även till regional fred och stabilitet. Peace Parks Foundation Sweden grundades 2009 för att stödja Peace Parks viktiga arbete i Sydafrika. 


Gränsöverskridande skyddsområden bildar i sin tur goda förutsättningar för ekonomisk utveckling av landsbygden i södra Afrika. Ett hållbart användande av naturresurser, viltskydd, ekoturism, praktikutbildning och privata investeringar ger sammantaget människor ökad tillgång till bättre mat, hälsa och utbildning och främjar därigenom även mänskliga rättigheter och minskad fattigdom.

Nelson Mandela och Anton Rupert  i Great Limpopo Transfrontier Park. © Tony Weaver

© Tony Weaver

Peace Parks Foundation grundades 1997 i Sydafrika av Nelson Mandela, Prins Bernard av Nederländerna och Dr. Anton Rupert.