Lunds universitet

Pedagogiska pristagare hösten 2004

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 15:20 CEST

I samband med professorsinstallationen på fredag den 8 oktober delar rektor Göran Bexell ut höstterminens pedagogiska pris. Universitetslektor Karin Jönsson och professor Anders Palm är mottagare av universitetets pris för framstående insatser i utbildningen.

Problemen kring social och etnisk snedrekrytering behöver tacklas för att klara universitetets uppgift att vidga rekrytering av studenter. Universitetet utdelar ett pedagogiskt pris till en av sina lärare, som visat hur man vänder problemen med en ökad heterogenitet bland studenterna till en tillgång.

Inom forskarutbildningen tilldelas priset en lärare, som skapat nya möjligheter genom att spränga traditionella ämnesgränser och att utnyttja den nya tekniken. Nationella doktorandkurser med hög kvalitet har utvecklats i form av ”nät- och närseminarier”, genom Internet och internat och med stöd av gemensamma lärarresurser från olika universitet.

Pristagarna är:

Universitetslektor Karin Jönsson, Avdelningen för Vattenförsörjnings och avloppsteknik
Den breddade rekryteringen till högskolans utbildningar innebär en pedagogisk utmaning. Studenter med alltmer olikartade förutsättningar förväntar sig finna en för dem lämpad undervisnings- och studiemiljö vid Lunds universitet. Universitetslektor Karin Jönsson har visat hur detta kan realiseras på ett systematiskt sätt.

Karin tar sin utgångspunkt i de pedagogiska behov, som hon kan identifiera i den studentgrupp hon möter. Hon planerar undervisningen och genomför den med klar blick för att studenternas behov av stöd förändras under studieförloppet. Detta förutsätter en kvalificerad dialog under kursens gång, genom alltifrån informella samtal till regelbundna formella möten med kursrepresentanter.

Karin Jönsson låter studenterna bli sedda, vilket kan betyda att heterogeniteten omvandlas från att vara ett problem till att bli en tillgång. Det gäller inte minst de utländska studenter som deltar i den internationella mastersutbildningen. Då de presenterar vattenrelaterade problem från sina hemländer får de identitet i studentgruppen samtidigt som de berikar gruppen med nya kunskaper.

Professor Anders Palm, Litteraturvetenskapliga institutionen
Anders Palm har i kraft av sin djupa litteraturteoretiska och historiska kunskap framgångsrikt verkat som handledare inom forskarutbildningen i mer än 20 år. Han är den moderne handledaren, som sett möjligheter i att överskrida traditionella ämnesgränser och ta den nya kommunikationsteknologin i bruk.

Anders Palm har tagit initiativ till gemensamma doktorandkurser för litteraturvetare, språkvetare och teologer med behov av fördjupade perspektiv på texttolkning. Med ”nät- och närseminarier” har förutsättningarna för kunskapsutbytet vidgats. Ansatser av detta slag pekar fram emot potentialen i det som idag kan realiseras inom det Språk- och litteraturcentrum, som nyligen invigts.

Med stöd av kombinationen ”Internet och internat” har han utvecklat doktorandkurser för forskarstuderande vid åtta universitet. I en tid av bristande ekonomiska resurser kan insatser av lärare från olika institutioner i landet på detta sätt kombineras till kurser med hög kvalitet. Anders Palms utvecklingsarbete har bidragit till samarbete och nätverksbygge mellan litteraturvetare i Sverige.

Vid professorsinstallationen kommer även studenternas pedagogiska pris att delas ut till universitetslektor Arne Kristiansen på Socialhögskolan.

Petra Francke