Folkpartiet

Pehrson (fp) om nye rikspolischefen: - Fortsätt tala klarspråk, Strömberg

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 10:54 CEST

- Det viktigaste för en ny rikspolischef är att tala klarspråk om polisens svåra utmaningar och strukturella problem. Till exempel motsvarar regeringens så kallade budgetsatsning endast en tredjedel av vad som, enligt rikspolisstyrelsens egna bedömningar, behövs för att klara de av riksdagen fastställda målen för verksamheten. Stefan Strömberg är van att driva nödvändiga och tuffa förändringsprocesser, och han har talat klarspråk. Jag hoppas han fortsätter med det i sin nya befattning.

Det säger Johan Pehrson (fp), ordförande i riksdagens justitieutskott, med anledning av att det idag står klart att regeringen utsett Stefan Strömberg till ny rikspolischef.

- Strömberg får nu ansvaret att utveckla polisen i en tid då svensk polis står vid en korsväg - antingen fortsatt fragmentisering eller en kraftfullare enhetlig struktur i stark samverkan med andra brottsbekämpande myndigheter.

- Utmaningarna att leda polismyndigheterna i Sverige är stora. Behovet av ledarskapsutveckling är akut. Ett flertal utredningar på sistone visar på att polisens verksamhet inte bara handlar om resurser i form av pengar utan även om förmågan att leda.

- Ytterst ansvarar dock regeringen för polisens utveckling oavsett vem som är rikspolischef. Då handlar det om långsiktigt hållbar ekonomisk styrning, kraftfull lagstiftning som underlättar polisens vardagliga arbete, samt en verklig prioritering och en politisk vilja att tala om hur man vill att polisen ska utvecklas. Nu har Strömberg den yttersta befogenheten att utöva polisarbetet, men ansvaret för utfallet åvilar dock alltid regeringen, avslutar Pehrson (fp)

Johan Pehrson
Riksdagsledamot (fp), ordförande i riksdagens justitieutskott
070-343 96 14

Joakim Bergström
Pressekreterare
070-772 74 47