Folkpartiet

Pehrson (FP): Tidigt ingripande hjälper unga kriminella

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 09:58 CEST

- Idag pågår ett fullskaligt samhällsexperiment när vi avstår från att med kraft kunna gripa in tidigt mot barn och unga som hamnat i kriminalitet. Dagens beröringsångest när det gäller balansen mellan föräldrars rätt och barnens rätt måste få ett slut. Sociala myndigheter måste ges ett större ansvar när föräldraskapet fallerar.

Det säger Johan Pehrson (FP), rättspolitisk talesperson, som idag presenterar förslagen från den rättspolitiska arbetsgrupp som i höst läggs fram för beslut vid Folkpartiets landsmöte. Rättsgruppens rapport bifogas i sin helhet.

- Socialtjänsten måste lättare kunna gripa in och hjälpa barn som hamnat i kriminalitet - även utan föräldrarnas medgivande. Åtgärderna kan handla om behandlings- eller påverkansprogram. Samtidigt bör föräldraskapet tydliggöras i lagstiftningen.

- När ett barn begår ett brott är det viktigt med en tydlig konsekvens. Därför vill vi att alla brott ska utredas. Vi vill också ytterst att ansvarsförhållandena oftare ska kunna klargöras i domstol. Det är viktigt - inte minst ur ett brottsofferperspektiv. Det är också en tydlig konsekvens mot unga kriminella.Anna Prucha
Pressekreterare (FP)
0708-54 90 66