Folkpartiet

Pehrson (fp) uttalar sig om nattens rymning från Hall: - (S)tressad kriminalvård orsaken

Pressmeddelande   •   Jul 28, 2004 09:57 CEST

Den prioriterade uppgiften just nu är att ge polis och kriminalvård arbetsro
att fånga in de farliga rymlingarna från Hall. Därefter måste dock
regeringen vidta några givna åtgärder som Folkpartiet liberalerna länge
krävt, säger Johan Pehrson (fp), med anledning av nattens rymning från Hall.

Alla anstaler måste permantent förses med säkerhetsbågar för att förhindra
att vapen, mobiltelefoner och andra brottsverktyg förs in på anstalterna.
Att rymma från sitt fängelsestraff ska kriminaliseras. Riskpremien för att
rymma är idag i praktiken noll för den intagne. Tristess på anstalterna
skall fyllas med krav på arbete, behandling och utbildning. Dessa vettiga
verksamheter har successivt minskat i tio års tid! Sommarlov eller semester
inbegriper inte personer som är dömda till fängelse, fortsätter Pehrson (fp).

Den beväpnade responsförmågan i det yttersta skalskyddet måste förbättras,
framförallt vid Kumla- och Hallanstalterna. Detta sker bäst genom ökat
samarbete med och förbättrad beredskap för polisen. Men skulle det inte gå
bör det prövas om det inte borde finnas en beväpnad insats styrka inom ramen för
kriminalvården. Se gärna på det kanadensiska exemplet, som inte bara har
en utmärkt kriminalvård utan även en fungerande säkerhetsapparat,
menar Pehrson.

Till följd av den enorma överbeläggningen är säkerhetsarbetet inom kriminalvården idag till delar satt ur spel. Trots underrättelser om planer på fritagningar och rymningar så kan man idag inte flytta de rymningsbenägna personerna i tillräcklig omfattning. Följden av dagens politik är att t ex häkteschefen vid Kronoberg blir föremål för förundersökning om brott när han endast försöker att göra sitt jobb. Detta är inget annat en ett rent ministerstyre av den sämsta sorten, avslutar Johan Pehrson (fp)

Bild på Johan Pehrson för fri publicering finns här:
http://www.riksdagen.se/folkvald/ledamotr/ledamot/JohanPehrson.htmVänliga hälsningar
Niki Westerberg
Pressekreterare (fp)
070 - 937 1525


Det senaste inom folkpartiet hittar du på vår hemsida.
Besök www.folkpartiet.se