Statens Fastighetsverk

Pelle Svanslös blir stallkatt hos Fastighetsverket

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2003 14:01 CEST

Nu påbörjar Statens fastighetsverk restaureringen av landshövdigestallet mitt emot slottet i Uppsala. Till sommaren flyttar Pelle Svanslös. Här ska bli ett upplevelse- och aktivitetshus där barn kan leka och lära tillsammans med Pelle och Maja och de andra figurerna från Gösta Knutssons barnboksvärld.

Bara ett stenkast från de kända Pelle Svanslösmiljöerna vid Övre Slottsgatan och Gropgränd ställer Statens fastighetsverk nu i ordning ett hem för Sveriges mest kända katt. Stallet som
Pelle flyttar in i ägs av svenska folket genom Fastighetsverket.

Stallet byggdes i början av 1800-talet och rymde en gång spiltor för åtta hästar, ett vagnslider
och en liten ladugårdsdel med bås för sju kor. Det är nu många år sedan de sista hästarna lämnade stallet, och huset har de senaste årtiondena använts som upplagsplats för diverse bråte. Tomten har vuxit igen och stallet har då och då utsatts för skadegörelse.

− En byggnad som man inte ser någon användning för löper alltid stor risk att komma till skada, säger Anna-Karin Danielsson, som är förvaltare vid Statens fastighetsverk. Vi har därför letat länge efter en passande och bra användning för huset. Eftersom stallet ligger så centralt och har
ett både arkitektoniskt och kulturhistoriskt värde, har det känts väsentligt att försöka inlemma det i Uppsalas stadsliv igen. Det absolut bästa sättet att skydda och bevara gamla hus är att använda dem på ett vettigt sätt.

Anpassningen till verksamheten görs flexibel och med relativt små ingrepp i byggnaden. Värme, el och vatten dras in och ett hål kommer att tas upp i bjälklaget för en hiss till
övervåningen.

− Det är viktigt att byggnaden blir tillgänglig för alla, även personer med någon form av funktionshinder, framhåller Anna-Karin Danielsson.

Ombyggnaden har ritats av arkitekt Torun Hammar och arbetena inleds måndagen den 22 september. Den 1 juni 2004 flyttar hyresgästen Sagogränd AB in med Pelle, Maja, Trisse, Elaka Måns och alla de andra.

Pressbild finns på Fastighetsverkets hemsida www.sfv.se

Kontaktpersoner:
Anna-Karin Danielsson, fastighetsförvaltare Statens fastighetsverk, tel 018-56 48 14, 0706-564804
Annica Adamsson, presskontakt Statens fastighetsverk, Box 2263, 103 16 Stockholm
Tel: 08-696 71 87, 070-333 71 87, press@sfv.se www.sfv.se

Statens fastighetsverk ansvarar för byggnader, parker, skogar och marker runt om i landet som ägs av staten. De flesta
fastigheterna tillhör Sveriges nationella kulturarv och är en väsentlig del av vår historia. Vi förvaltar de kungliga
slotten, regeringsbyggnaderna, äldre delar av huvudstaden, statliga kulturinstitutioner, äldre befästningsverk, skogar
och marker i Norrland, älvsträckor vid de skyddade älvarna, kronoholmar längs hela kusten samt svenska ambassader
utomlands.