Vänsterpartiet

Pendeltågstunneln i Stockholm måste byggas snarast

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2003 17:00 CEST

- För Vänsterpartiet är det avgörande att pendeltågstunneln i Stockholm byggs så snart som möjligt. Det är landets mest prioriterad järnvägsprojekt och har både regional och nationell betydelse. Fungerar inte järnvägstrafiken i Stockholmsregionen har det negativ inverkan på järnvägstrafiken i hela landet, konstaterar Karin Thorborg (v) i riksdagens trafikutskott.

Ett antal utredningar och studier pekar entydigt ut en pendeltågstunnel som det mest angelägna järnvägsprojektet. Bland annat gör Stockholmsberedningen det i sitt delbetänkande SOU 2002:11. Bakom denna bedömning står samtliga berörda kommuner, länsstyrelser och en rad organisationer och myndigheter.

- Det är märkligt att Banverket föreslår att detta projekt senareläggs. Det är inte nödvändigt med en senareläggning, det går att prioritera på andra sätt, säger Karin Thorborg.

- Vi har tidigare varit överens med regeringen om att detta är ett högprioriterade projekt. Vi förutsätter att detta fortfarande gäller, säger Ulla Hoffmann (v).

Ytterligare information
Karin Thorborg (v) 070-237 38 13
Riksdagens trafikutskott

Ronald Eriksson 070-587 96 90
Trafikpolitisk sekreterare