Samtrafiken i Sverige AB

Pendlingsbara Sverige: Här kan man bo och pendla till Östersund

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2014 07:30 CEST

Pendlare kan bo 71,4 km bort, i ett upptagningsområde av 688 kvadratkilometer och fortfarande resa kollektivt på en timme till Östersund. Det framgår av kartläggningen “Pendlingsbara Sverige – 2014” som har genomförts av Samtrafiken. Det gör att Östersund hamnar på 19 plats i pendlingsbarhet bland de största städerna i varje län.

Samtrafikens rapport Pendlingsbara Sverige 2014 kartlägger pendlingsmöjligheterna till de 21 orter som är störst i Sveriges alla respektive län. Rapporten visar att Stockholm är den mest pendlingsbara staden i Sverige, på andra och delad tredje plats kommer Uppsala respektive Göteborg och Linköping. Totalt kan man pendla med kollektivtrafiken från 27488 kvadratmeters yta in till de 21 städerna, med maximalt en timmes resväg. Det kan jämföras med att 85 procent av Sveriges befolkning bor på mindre än 6 500 kvadratkilometer.

– Vi har en väl utbyggd kollektivtrafiken runt om i Sverige och vi vill med den här rapporten visa vilka möjligheter som finns för alla som slentrianmässigt sätter sig i bilen varje morgon, säger Gerhard Wennerström, VD på Samtrafiken.

I kartläggningen har tre faktorer vägts samman: Hur stort område runt staden kan man resa från på en timme in till varje stad? Hur många kommuner kan man resa från? Och hur långt kan man resa kollektivt till varje stad på en timme i morgonrusningen?

Uppsala toppar pendlingsbar yta runt staden, Stockholm tar däremot topplaceringen när det gäller hur många kommuner man kan bo i och samtidigt pendla in till staden på en timme. Linköping vinner när man mäter den längsta sträckan man kan pendla på en timme – om man bor i Nässjö kan pendlare åka kollektivt 12,6 mil in till Linköping.

- I de större städerna finns jobben men ofta brist på bostäder, säger Gerhard Wennerström. Vår rapport visar att det går utmärkt att bo minst tio mil utanför 8 av de 21 undersökta städerna och samtidigt pendla in kollektivt. Det är fullt möjlig att kombinera livet på landet med jobbet i stan på många platser runt om i Sverige.

Generellt finns det ett samband mellan befolkningstäthet i varje län och pendlingsbarhet. Det kan förklara att Luleå hamnar sist i statistiken, då Norrbotten har minst invånare per kvadratkilometer i Sverige. Att det relativt sett varken går att pendla långt eller från en stor yta verkar dock inte påverka hur nöjd man är med kollektivtrafiken i Norrbotten. Enligt undersökningen Kollektivtrafikbarometern 2013 från organisationen Svensk Kollektivtrafik är nämligen invånare i Norrbotten nöjdast i Sverige med sin kollektivtrafik. 

Ranking av 21 svenska städers pendlingsbarhet

1. Stockholm 
2. Uppsala 
3. Linköping 
3. Göteborg 
5. Västerås 
6. Malmö 
7. Örebro 
8. Växjö 
9. Halmstad 
10. Kalmar 
11. Borlänge 
12. Eskilstuna 
13. Gävle 
13. Umeå 
15. Karlstad 
16. Jönköping 
17. Sundsvall 
18. Karlskrona 
19. Östersund 
20. Visby 
21. Luleå

Fakta om undersökningen Pendlingsbara Sverige 2014 

  • Rapporten synar pendlingsmöjligheterna till den största tätortern i varje län, totalt 21 orter. 
  • För varje ort presenteras en nåbarhetskarta, som baseras på Riksdatabasen med hela Sveriges kollektivtrafiks tidtabellsinformation och som drivs av Samtrafiken. Varje nåbarhetskarta skapas utifrån alla tillgängliga resor med max restid en timme i morgonrusningen ondagen den 10 september och med max tre byten mellan snabbtåg, tåg, expressbuss, lokaltåg, tunnelbana, spårvagn, buss och båt.  I och med att tidtabelldatat för nåbarhetskartan för Östersund den 10 september 2014 var ofullständigt, så baseras den här nåbarhetskartan på data från den 18 februari 2015.
  • Städerna rankas baserat på tre mått: 
    1. Längsta sträcka man kan resa kollektivt till resepektive ort på en timme. Sträckan är bilvägen mellan de två orterna mätt med Google Maps. 
    2. Pendlingsbar yta är ett mått på uppsamlingsområdet för en timmes pendling runt varje ort mätt i kvadratkilometer. 
    3. Antal kommuner där det finns minst en hållplats att resa från enligt nåbarhetskartan. Måttet ger en indikation på hur många orter man kan bo på och samtidigt pendla till jobbet i länets största stad. 
  • Nåbarhetskartorna har genererats med ett kartverktyg från företaget Hacon, som bland annat används på Norrlandsresan.se. Verktyget är fritt att använda för vilken ort som helst i Sverige.

För mer information, vänligen kontakta: 
Gerhard Wennerström, VD Samtrafiken, 070-762 38 76, Skype: gerwe-sam, gerhard.wennerstrom@samtrafiken.se

Karin Ytterström, kommunikationschef Samtrafiken, 070-762 38 75, karin.ytterstrom@samtrafiken.se

Om Samtrafiken
Samtrafiken är ett tjänsteutvecklingsföretag som verkar för att göra kollektivt resande enklare, mer tillgängligt och mer pålitligt. Det gör Samtrafiken genom att utveckla tjänster för trafikföretag och resenärer, och förse branschen med specialistkunskap och data om Sveriges resande. För mer information se www.samtrafiken.se.