Länsstyrelsen i Södermanlands län

Pengar att söka för insatser mot hedersrelaterat våld

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 12:06 CET

Länsstyrelsen arbetar på regeringens uppdrag med stöd till förebyggande projekt för ungdomar som riskerar att utsättas för s k hedersrelaterat hot och våld.
Myndigheter, kommuner, organisationer/stiftelser kan var för sig eller gemensamt söka projektpengar. Stöd kan t ex lämnas till kvinnojourer, organisationer bildade på etnisk grund och trossamfund. Ansökningstiden för denna omgång pågår fram till den 29 december 2006.

- Det är ett samhällsintresse att fler får kunskaper och engagemang som allmänt stärker de mänskliga rättigheterna. Dessa pengar syftar till att stärka det förebyggande arbete som professionella och ideella krafter utför. Det är mycket angeläget att förbättra levnadsvillkoren för ungdomar som lever med och påverkas av hederskulturens specifika restriktioner, hot och våld, säger länsstyrelsens projektledare Lars-Eric Antonsson.

Länsstyrelsen har inbjudit kommuner, pågående projekt m fl att söka pengar. Projekten skall avse arbete med konkreta handlingsplaner för insatser riktade till berörda ungdomar. Prioriterade projekt kan bl a avse attitydpåverkande insatser och projekt som vill fånga upp ett aktivt deltagande och organisera de unga människor som själva riskerar att utsättas för hot och våld.

Bakgrund

Den tidigare regeringen genomförde åren 2003 - 2006 ett omfattande arbete i syfte att lämna stöd till ungdomar som riskerar att utsättas för s k hedersrelaterat hot och våld. Totalt omfattade satsningen 180 miljoner kronor t o m 2007. Den nya regeringen har i budgetpropositionen föreslagit att 40 miljoner kronor ska satsas 2007 vilket innebär en ökning med 20 miljoner. Länsstyrelsen i Södermanlands län har hittills genom årliga beslut fått sammanlagt 3,3 miljoner kronor för ändamålet.

Länsstyrelsen genomförde 2003 - 2004 en kartläggning som visade att ca 200 flickor och unga kvinnor i länet hade haft kontakter med samhällsorgan och ideella organisationer kring denna problematik.

Länsstyrelsen har inom projektet publicerat handboken "Förtryck och våld i hederns namn" i april 2005. Sju projekt genomfördes under 2005 i Eskilstuna, Flen, Katrineholm och Nyköping. Totalt bidragsbelopp var 740 000 kronor. I början av 2006 fördelades i en andra omgång 720 000 kr till elva projekt. Flertalet av dessa pågår och skall slutredovisas senast den 31 mars 2007.

Läs mer på länsstyrelsens webbplats här.

Kontaktpersoner:
Lars-Eric Antonsson 0155 - 26 40 08
Ann-Kristin Grundström 0155 - 26 41 15