Länsstyrelsen i Södermanlands län

Pengar finns för byggande av nya hyresrätter

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 10:43 CET

De pengar som regeringen avsatt som investeringsbidrag för nybyggnad av hyresrätter och ombyggnad av lokaler till hyresrätter är nästan slut. Det gäller såväl i Södermanlands län som i hela landet.

- Men det finns ytterligare två bidrag som kan komma ifråga för de byggen som kommit igång före 31 december 2006, berättar Ulrika Larsson, som arbetar med bidragsfrågor på Länsstyrelsen. Det är räntebidrag och s k investeringsstimulans.

Fastighetsägare som senast den 31 december 2006 påbörjat nybyggnad av hyresrätter eller ombyggnad av lokaler till hyresrätter kan söka investeringsbidrag hos länsstyrelsen fram till halvårsskiftet. Regeringen avsatte 2,5 miljarder kronor till detta stöd år 2001. Pengarna kommer troligen inte att räcka till alla de projekt som ansökt om stöd runt om i landet.

- För de byggprojekt som påbörjades innan årsskiftet men som kanske inte får del av investeringsbidraget finns andra möjligheter, säger Ulrika Larsson:

- Byggprojekt som påbörjades innan årsskiftet och som uppfyller bidragsreglerna kan få räntebidrag för samtliga hyreslägenheter.

- Lägenheter som inte är större än 70 kvadratmeter kan få s k investeringsstimulans. I Strängnäs, Trosa och Gnesta kan det lämnas med upp till 120 000 kronor per lägenhet. I Eskilstuna och Nyköping kan investeringsstimulans lämnas med upp till 90 000 kr per lägenhet. För nya hyreslägenheter i länets övriga kommuner lämnas ingen investeringsstimulans.

Av de pengar som avsatts till investeringsstimulans finns det kvar drygt 60,7 miljoner i Södermanlands län. För räntebidragen finns det ingen motsvarande begränsning.

Kontaktpersoner:
Ulrika Larsson 0155 - 26 46 88
Bengt Nordström 0155 - 26 46 83