Cancerfonden

Pengar saknas till FISH-test

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2003 09:20 CEST

Ungefär 20 kvinnor per dag får veta att de har bröstcancer. Nästan 15 av dem blir friska.

Att minska de kvinnliga könshormonernas inverkan på tumörcellerna är en av de viktigaste behandlingsformerna vid bröstcancer. En sådan behandling kan halvera risken för återfall efter operationen hos en majoritet av patienterna.

Om bara pengarna fanns skulle ett FISH-test kunna göras som rutin vid diagnos. Därmed skulle kvinnor med en mer aggressiv form av bröstcancer identifieras och få behandling med en annan kombination av cytostatika än den traditionella. Detta uppger Cancerfondens tidning Rädda Livet i ett specialnummer om bröstcancer. I samma nummer presenteras bland annat en bröstrekonstruktion i ett bildreportage.

Materialet står fritt till redaktionens förfogande. Vi förutsätter att Cancerfondens tidning Rädda Livet tydligt anges som källa.

Artiklarna finns dessutom på www.cancerfonden.se/raddalivet

Marita Önneby Eliasson
Redaktör