Göteborgs universitet

Pengar till Havsmiljöinstitutet och utbyggd läkarutbildning i höstbudgeten

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 15:15 CEST

10 miljoner kronor per år till Havsmiljöinstitutet och fler platser på läkar- och tandläkarutbildningarna. Det var några resultat för Göteborgs universitet i regeringens höstbudget som presenterades under måndagen. Men de aviserade miljardsatsningarna på forskningen låter vänta på sig till den kommande forskningspropostionen i slutet av oktober.

- Satsningen på Havsmiljöinstitutet är glädjande. Även utbyggda läkar- och tandläkarutbildningar och satsningar på entreprenörskap och innovation är viktiga. Nu ser vi med spänning fram mot den kommande forskningspropositionen och de resurser som då kommer att fördelas, säger Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet.

För utbyggd läkar- och tandläkarutbildning vid Göteborgs universitet anslår regeringen nära 3 miljoner kronor. Budgeten innehåller också pengar till nya spetsutbildningar inom entreprenörskap och innovation som söks av universitet och högskolor i konkurrens. Även forskarskolor för lärare i grund- och gymnasieskolor tillförs ytterligare resurser. Men för grundutbildningen i stort märks inga stora satsningar. Ersättningsbeloppen räknas upp med en blygsam kompensation för löne- och prisökningar, vilket i praktiken inte innebär någon reell förstärkning av anslagen.

- Tyvärr innebär det att utarmningen av grundutbildningen fortsätter. Där skulle verkligen behövas nya resurser, säger Pam Fredman.

När det gäller regeringens aviserade miljardsatsning på forskningen så levereras huvuddelen av denna i den kommande forskningspropositionen som väntas i slutet av oktober.
- Vi är väl förberedda på nya satsningar genom det strategiarbete som bedrivits det senaste året, säger Pam Fredman.

AV: Henrik Axlid
031-786 20 21, 0734-04 20 21