Länsstyrelsen i Södermanlands län

Pengar till kommunerna för bättre stöd till anhöriga

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 15:18 CET

Länsstyrelsen har fördelat 3 280 000 kronor till länets kommuner för att de ska vidareutveckla stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående. Kommunerna hade ansökt om det dubbla beloppet. Samtliga kommuner som ansökt om pengar har fått bidrag.

Den förra regeringen beslutade i december 2005 att satsa 100 miljoner kronor årligen från och med 2006 för att förstärka och förbättra anhörigstödet. Till detta ska läggas de 25 miljoner kronor som sedan tidigare anslagits för åren 2005 - 2007. Alla länets kommuner har lämnat in tvååriga handlingsplaner, vilket var ett av kraven för att få del av medlen.

Pengarna ska i första hand användas för att bygga upp infrastruktur för anhörigstöd och inte för tillfälliga projekt. Minst en femtedel av bidraget skall användas till försöksverksamhet med nya eller fördjupade former av samverkan med frivilliga och ideella krafter. Det belopp som nu beslutats ska täcka kostnader för utvecklingsinsatserna under det första året.

I Södermanlands län har alla kommuner fått del av stödpengarna. Beroende på vad de har ansökt om och deras syfte med ansökan har länsstyrelsen fördelat medlen enligt nedan:

Eskilstuna
- Vuxennämnden 191 000 kr
- Torshälla Stads nämnd 127 160 kr
Flen 357 500 kr
Gnesta 408 000 kr
Katrineholm 397 500 kr
Nyköping 475 500 kr
Oxelösund 190 000 kr
Strängnäs 368 000 kr
Trosa 262 000 kr
Vingåker 502 500 kr

Kommunderna ska använda pengarna bl a till:
· skapa anhörigcentraler
· stödgrupper för anhöriga
· specialutbildning för personal
· studiecirklar för anhöriga av andra nationaliteter
· informationsmaterial om kommunens insatser för anhöriga
· upprätta stödplaner
· anställa samordnare
· öppen dagverksamhet

- Det är glädjande att kommunerna visat så stort intresse för att vidareutveckla anhörigstödet. Med hjälp av de nya pengarna kommer kvaliteten på anhörigstödet att öka i alla kommuner, säger Ann-Kristin Grundström, enhetschef på Länsstyrelsen i Södermanland.

Kontaktpersoner:
Birgitta Lundström 0155 - 26 41 46
Ann-Kristin Grundström 0155 - 26 41 15