Länsstyrelsen Västerbotten

Pengar till samebyarna för att begränsa skador på våtmarker

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2013 10:47 CEST

Länsstyrelsen i Västerbotten har fördelat drygt 1,7 miljoner kronor för att minska skadorna på barmark från renskötselns terrängkörning. Pengarna kommer från Naturvårdsverket och går till åtgärder för att begränsa skador i fjällmiljön.

Sju samebyar, samtliga i Norrbotten, har i år ansökt och fått bidrag till att bygga spänger och genomföra markförstärkningar som minskar skadorna på våtmarker.

– Det är roligt att se vad pengarna kan ge i miljönytta, säger Anna Wenngren, handläggare på länsstyrelsen i Västerbotten.

Barmarkskörning med fyr- och tvåhjulingar orsakar skador på våtmarker och övrig terräng. Vid upprepad körning förvärras skadorna, det krävs planering och åtgärder för att minska slitaget. De samebyar som beviljas pengar har först kartlagt sina viktigaste transportleder i en plan, en så kallad terrängkörningsplan. Våtmarkerna är ofta den känsligaste miljön och i fjällen blir skadorna särskilt tydliga. Pengarna ska bidra till hållbar utveckling och till att nå miljömålet Storslagen fjällmiljö.

– Vi har under flera år sett ett stort intresse och engagemang i samebyarna för att begränsa skadorna från renskötselns barmarkskörning. Under de senaste fem åren har vi kunnat fördela pengar för att
begränsa de skador som blir. Majoriteten av landets 33 fjällsamebyar har idag terrängkörningsplaner som en del i sitt miljöarbete. De samebyar som kör i liten omfattning får ett kvitto på det, berättar Anna Wenngren.

Fotnot: Barmarksskörning är generellt förbjudet enligt terrängkörningslagen. Det finns några undantag, däribland vid körning i samband med renskötselutövning (terrängkörningsförordningen).

Foto: Spänger och markförstärkande åtgärder som genomförts av Rans sameby som en del i deras miljöarbete.

För mer information kontakta:
Anna Wenngren
Handläggare Rennäring, terrängkörningsplaner och LONA – Kommunala naturvårdssatsningen
Länsstyrelsen Västerbotten
Tel: 010-225 44 58, mobil: 070-378 88 36
anna.wenngren@lansstyrelsen.se

Jörgen Boman
Kommunikationschef
Länsstyrelsen Västerbotten
Tel: 010-225 42 37, mobil: 070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.