Kammarmusikförbundet

Pengaregn över musiksverige

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2012 18:37 CET

Årets fördelning av statliga medel från Kulturrådet till kammarmusik har skett.
Styrelsen för Kammarmusikförbundet har fått i uppdrag av Kulturrådet att göra fördelningen.
Totalt fördelades 2 600 000 SEK. 81 olika föreningar i Sverige alltifrån som skapar kammarmusikkonserter har sökt medel.

Det minsta belopp som betalas ut är 10 000 SEK och det största 49 000 SEK.

Fördelningen har skett utifrån en fördelningsmodell, där bidragen fördelas på ett strukturerat och rättvist sätt med poängsättning av en rad kriterier, som sedan databehandlas och vägs.

Kriterierna är bl.a:
-Antalet lyssnare föreningen når.
-Föreningens självfinansieringsgrad av omsättningen, dvs. andel andra intäkter (biljetter, medlems-/abonnemangsavgifter, sponsring, café, lotter etc.).
-Föreningens artistkostnadsandel av omsättning.
-Att föreningen arrangerar speciella konserter för barn och ungdom.
-Att föreningen engagerar nya ännu ej etablerade artister t.ex. Ung och Lovande.
-Att föreningen fördelar konsertinnehållet så att även den vokala delen av vår klassiska musikskatt får bestå.

Styrelsen för Kammarmusikförbundet

Rikstäckande förbund och forum för alla arrangörer av konserter med kammarmusik!

www.kammarmusikforbundet.se