SIF

"Pengarna gick före hälsan - tillsätt akutgrupp"

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2003 09:00 CEST

Sifs förbundsordförande Mari-Ann Krantz om regeringens vårproposition.

Regeringens vårproposition är en besvikelse för alla som vill att vi ska bli friskare och må bra på och av arbetet.
Det säger Sifs förbundsordförande Mari-Ann Krantz, som nu efterlyser krafttag av regeringen i samarbete med arbetsmarknadens parter mot Sveriges största
samhällsproblem - ohälsan.

- Tyvärr kan vi konstatera att regeringen med stödpartier missade tillfället att komma med offensiva förslag som tar itu med de grundläggande orsakerna till ohälsan. Omsorgen om budgeten har gått före omsorgen om hälsan.

- Vad vi får i stället är ett löfte att regeringen avser att återkomma i höstens budgetproposition. Det orsakar oförsvarligt dröjsmål i en fråga som är akut. Dessutom förefaller de förslag som regeringen aviserar till hösten mest vara inriktade på ekonomiska drivkrafter, säger Mari-Ann Krantz och pekar på några av de åtgärder som krävs för att komma till rätta med grunderna till ohälsan:

- Det behövs satsningar på systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete, stöd till skyddsombuden, oberoende och fungerande företagshälsovård, bättre ledarskap, verkligt inflytande för arbetstagarna över sin tid och sin miljö, förbättrat rehabiliteringsarbete på arbetsplatserna, ökade möjligheter för sjukskrivna att snabbare komma tillbaka till arbetslivet och samordning av försäkringssystem.

- Vi vill att samtalen om ohälsan återupptas och föreslår också att regeringen tillsätter en akutgrupp mot ohälsan av företrädare för regeringen, arbetsmarknadens parter och forskare som får följa utvecklingen av ohälsotalen. Denna grupp skulle ha som uppgift att tidigt slå larm om insatta åtgärder inte får effekt och då föreslå ytterligare mått och steg, säger Sifs förbundsordförande Mari-Ann Krantz.