Sveriges Riksbank

Penningpolitiskt protokoll från direktionens sammanträde den 10 februari 2010

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 11:47 CET

Vid det penningpolitiska mötet den 10 februari beslöt Riksbankens direktion att lämna reporäntan oförändrad på 0,25 procent. Samtidigt gjordes bedömningen att konjunkturuppgången vilar på fastare mark och att det därför finns skäl att höja räntan något tidigare än i bedömningen i december. Reporäntan väntas höjas från och med sommaren eller tidig höst.

Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson reserverade sig mot beslutet och förordade en sänkning av reporäntan till 0 procent och fortsättningsvis en reporäntebana 0,25 procent under huvudscenariots räntebana till och med fjärde kvartalet 2010.

Läs hela protokollet från det penningpolitiska mötet den 10 februari i pdf-filen nedan.

www.riksbank.se

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00