AMF

Pensionärerna är optimistiska om sin ekonomi 2016 men tror på sämre tider för Sverige

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2016 09:57 CET

Mer än häften av pensionärerna är nöjda med sin ekonomi under fjolåret och två tredjedelar förväntar sig en liknande ekonomi under 2016. Synen på Sveriges ekonomi är dock dystrare, varvid över hälften tror att den försämras i år. Det visar svaren från över 15 000 av AMFs pensionärer. Om pensionärerna hade mer pengar än idag skulle de i första hand prioritera att resa, i andra hand stötta sin familj ekonomiskt och i tredje hand spara. Det som står högst på önskelistan 2016 är en god hälsa för sig själv och sin familj, följt av fred i omvärlden.

– Pensionärerna är i stora drag nöjda med sin egen ekonomi men man är betydligt mer pessimistisk över utsikterna för den svenska ekonomin. Det är intressant att synen på utvecklingen för den egna och landets ekonomi skiljer sig åt eftersom de hänger ihop även om det sker med viss fördröjning, säger Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF.

Över hälften av pensionärerna har upplevt att deras ekonomi har varit bra eller ganska bra under 2015. Endast var sjätte har upplevt den som dålig eller ganska dålig. Pensionärerna i Stockholm har överlag en mer positiv ekonomisk upplevelse av fjolåret med 64 procent som anser att den varit mycket eller ganska bra. Jämfört med 46 procent på Gotland och i Blekinge där 23 procent även anser att den varit dålig eller ganska dålig.

– Synen på stabilitet i den egna ekonomin kan bero på att man är medveten om att den allmänna pensionen betalas ut så länge man lever. Betalning livet ut gäller även för de flesta inom tjänstepensionen. Tillsammans med garanterade pensionsbelopp ger det en grundtrygghet under alla pensionsår, säger Dan Adolphson.

Två tredjedelar av pensionärerna tror att deras ekonomi 2016 blir oförändrad men en fjärdedel fruktar att den blir sämre. När det kommer till Sveriges ekonomi 2016 tror 56 procent av pensionärerna att den blir sämre. Pensionärerna i Stockholm har även mest positiv syn på Sveriges ekonomi 2016 där 19 procent är positiva mot 14 procent i snitt.

Om pensionärerna hade mer pengar än idag skulle de i första hand prioritera att resa, i andra hand stötta sin familj ekonomiskt och i tredje hand spara. Resande är prioriterat i hela landet men särskilt intresserad av resande är pensionärer i Kronobergs län där 58 procent svarat det. Västerbottningarna har lite större intresse för att stötta familjen än i övriga landet, 47 procent. I Jönköpings län är pensionärernas intresse för att skänka pengar till välgörenhet högre än i övriga landet.

Det pensionärerna önskar sig mest av året som kommer är god hälsa, därefter att umgås med familjen och i tredje hand fred och en lugn omvärld.

Enkäten, som genomfördes i december 2015, skickades via e-post till drygt 100 000 av AMFs kunder som är pensionärer. Drygt 15 000 svarade från Sverige samtliga 21 län, varav de flesta var i åldersgruppen 65-69 år (60 procent).

Undersökningen och pressbilder finns bifogat och går även att ladda ner från AMFs medierum ( http://media.amf.se/ ).

För fullständigt pressmeddelande med tabeller, se bifogad pdf-version nedan.

För ytterligare frågor, kontakta:

Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF: 070-249 31 54, dan.adolphson@amf.se

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO ochSvenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 520 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.