SOURCE Executive Recruitment AB

PENSIONERADE LEDARE SÖKES TILL OFFENTLIG SEKTOR!

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 08:46 CEST

PENSIONERADE LEDARE SÖKES TILL OFFENTLIG SEKTOR!

Kombinationen av 40-talisternas avgångar inom den offentliga sektorn, och en generellt hög efterfrågan på kvalificerade ledare på arbetsmarknaden, skapar en stor brist på ledare och ökar behovet av tillfälliga chefslösningar, så kallad ”Interim Management”.

SOURCE Executive Recruitment AB, Sveriges största chefsrekryteringsföretag med inriktning mot offentlig sektor, startar nu ett nytt affärsområde; ”Interim Management” med inriktning mot offentlig sektor, för att möta det växande behovet i samband med 40-talisternas avgångar.

”Vi har noterat ett oerhört stort intresse för tjänsten från våra uppdragsgivare och räknar med ett 100-tal placeringar redan under det första året”, säger Karin Andersson, Affärsområdeschef för Interim Management hos SOURCE.

”Ledarskap i den offentliga sektorn skiljer sig från den privata varför chefstillsättning ställer höga krav på förförståelse för de specifika krav som ställs på ledare inom den politiskt styrda organisationen. Som den största aktören i Sverige har vi unika förutsättningar att lyckas svara upp mot förväntningarna”, säger Lars Elveback, Verkställande direktör, SOURCE.

”Vi riktar oss till personer som av olika anledningar är öppna för kortare chefsuppdrag, till exempel nyligen pensionerade ledare som fortfarande känner att de har en del kvar att ge” säger Karin Andersson, Affärsområdesansvarig för Interim Management hos SOURCE


Kontakt:
Lars Elveback,
Verkställande direktör
SOURCE Executive Recruitment AB.
Lars.elveback@source-executive.se
www.source-executive.se
+46 (0) 70 768 51 70