Riksförsäkringsverket

Pensionerna ökar mer än priserna

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 12:09 CEST

Pensionerna ökar med 0,8 procent nästa år. För en pensionär med 10 000 kronor i månaden blir höjningen cirka 80 kronor i månaden. Det visar RFV:s beräkning för 2005 av det inkomstindex som ligger till grund för förräntningen av pensionsrätterna i inkomstpensionssystemet och av inkomst- och tilläggspensioner.

Inkomstindex höjs till 118,41. För 2005 har RFV beräknat inkomstindex till 118,41, vilket är en höjning med 2,4 procent jämfört med 2004 års nivå på 115,64. Det motsvarar en ökning av pensionstillgångarna för de försäkrade med omkring 77 miljarder kronor. Inkomstindex fastställs av regeringen.

Inkomstbasbeloppet höjs till 43 300 kronor. RFV har beräknat inkomstbasbeloppet för 2005 till 43 300 kronor, en höjning på 1 000 kronor jämfört med 2004. Inkomstbasbeloppet används bland annat för att räkna fram den högsta pensionsgrundande inkomsten, som höjs från 28 450 kronor till 29 100 kronor per månad. Även inkomstbasbeloppet fastställs av regeringen.

Pensionerna ökar mer än priserna . Med beräknat inkomstindex höjs tilläggspensionerna och inkomstpensionerna med 0,8 procent nästa år (höjningen i inkomstindex minus 1,6 som är normen i följsamhetsindexeringen), vilket motsvarar en ökning av pensionsutbetalningarna med totalt 1,3 miljarder kronor jämfört med 2004. Höjningen innebär ett påslag på pensionerna med 0,5 procentenheter mer än vad den prisbasbeloppsindexering som användes i det tidigare pensionssystemet skulle ha gjort.


Diagram på: http://www.rfv.se/press/pm/2004/pm_04_33.htm
Utvecklingen av tilläggspensioner och inkomstpensioner 2002-2005.

Diagrammet visar utvecklingen av tilläggspensioner och inkomstpensioner sedan 2002, dels med nuvarande följsamhetsindexering och dels med den prisbasbeloppsindexering som tidigare användes. Jämförelsen visar att pensionerna ökat mer med följsamhetsindexering än med det tidigare beräkningssättet.

Sakkunnig:
Gudrun Ehnsson, 08-786 96 15, 070-247 67 17

Presskontakt: 08-786 98 88
Robin Lapidus, 08-786 97 21, 070-211 97 21
Carina Larsson, 08-786 95 73, 0708-786 430

Webbplatser:
www.rfv.se www.forsakringskassan.se