Socialdepartementet

Pensionernas administration ses över - systemet blir kvar

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 08:44 CEST

Regeringen kommer inom kort att tillsätta en utredning för att förutsättningslöst utvärdera administrationen av ålderpensionerna. Utredningen ska se över hur administrationen hittills har fungerat, och även se på hur administrationen kan organiseras framöver. Den främsta utgångspunkten i detta arbete ska vara vad som är bäst för pensionärerna. Pensionerna administreras idag av två myndigheter: Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten (PPM).

- Det var rimligt att organisera arbetet på detta sättet när det nya pensionssystemet skulle starta. Men när vi nu går in i mer av en förvaltningsfas, är det lika rimligt att förutsättningslöst fråga sig om det också framöver ska vara två olika myndigheter som ska ansvara för administrationen av pensionerna. Det finns nackdelar med att ansvaret är uppdelat på två myndigheter, både vad gäller effektivitet och tydlighet för den enskilde, säger socialminister Berit Andnor.

- Utredningen ska förutsättningslöst se på hur pensionerna ska administreras i framtiden. Olika alternativ som ligger nära till hands är antingen att bilda en ny samlad ålderspensionsmyndighet, att föra över premiepensionsverksamheten till Försäkringskassan, eller att fortsätta som hittills, säger Andnor.

- Frågan om administrationen av pensionssystemet påverkar inte själva innehållet i premiepensionssystemet. Systemet skall finnas kvar men det skall utvärderas hur pensionerna kan administreras på bästa möjliga effektiva sätt. Den som så önskar skall kunna påverka en del av sin framtida pension genom val av fonder och den som avstår från att välja skall också få en bra pension, säger kommun- och finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg. Eventuella ändringar skall ske inom ramen för den fempartiöverenskommelse som finns avseende det allmänna pensionssystemet.

- Nu på torsdag lämnar utredningen om premiepensionssystemets funktion sina förslag. Utredningen syftar bl.a. till överväga hur bättre möjligheter kan skapas för den enskilda pensionsspararen att ta tillvara på sin rätt vilket är ett led i att utvekla dagens premiepensionssystem, poängterar Sven-Erik Österberg.
Kontakt:
Daniel Färm
Pressekreterare
08-405 52 25
070-650 12 09
registrator@social.ministry.se

Matz Larsson
Pressekreterare
08-405 57 68
070-681 37 02
registrator@finance.ministry.se