Svenskt Näringsliv

Pensionförhandlingarna med LO avbryts

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 13:00 CET

Svenskt Näringslivs förbund har beslutat att pensionsförhandlingarna med LO, som Svenskt Näringsliv på förbundens uppdrag inlett skall avbrytas. Beslutet föranleds av de avtalskrav som LO:s styrelse presenterat inför avtalsrörelsen nästa år.

- Arbetsgivareförbundens mycket tydliga signal är att de måste kunna väga in alla kostnadspåverkande faktorer när de förhandlar om löner och allmänna avtalsvillkor, säger Jan-Peter Duker på Svenskt Näringsliv. LO har i de krav de presenterat inte på något sätt förklarat att de accepterar att eventuella förbättringar i pensionsavtalet också skall avräknas från de löneökningar som arbetsgivar- och arbetstagarförbunden enas om. Även sådana kostnader måste hanteras i förbundens avtalsförhandlingar.

- De mycket höga kraven på löneökningar i avtal som dessutom endast skulle omfatta ett år gör det omöjligt att nu fortsätta förhandlingarna om pensionsavtalet Avtalspension SAF-LO, fortsätter Jan-Peter Duker.

Det var LO som begärde förhandlingar om förbättringar i Avtalspension SAF-LO efter det att Svenskt Näringsliv och PTK i april i år träffat överenskommelse om en ny ITP-plan. Kraven från LO innebär kostnadshöjningar som för vissa branscher motsvarar ända upp till 6 % i löneökning.

- Arbetsgivarsidan ser gärna att pensionsvillkoren för arbetare och tjänstemän harmoniseras, men sådana förändringar måste hanteras utifrån de kostnader de medför. En ökning av avgiftsnivåerna till dem som gäller för tjänstemännen är mycket kostsam och kan inte appliceras i Avtalspension SAF-LO utan att kostnaden för detta vägs in i förhandlingarna inom respektive förbundsområde, avslutar Jan-Peter Duker.

För mer information kontakta:
Jan-Peter Duker, Vice VD 08-553 43 012 eller 0705-83 42 72Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och drygt 54 000 företag
med 1,5 miljoner anställda. I vårt gemensamma framtidsprogram "Fördel Sverige"
beskriver vi hur Sverige kan få många nya och växande företag som ger jobb och välstånd åt alla.
Se www.svensktnaringsliv.se