Finansinspektionen

Pensionsbolagen fortsatt starka

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 17:31 CEST

Pensionsbolagens kapitalbuffert är fortfarande god trots det senaste årets stora prisförändringar på finansmarknaden. Det visar trafikljusrapporteringen för andra kvartalet 2008.

Inget av försäkringsbolagen ligger i rött ljus. Därmed har pensionsbolagen fortsatt god förmåga att fullgöra sina garanterade åtaganden till kunderna. Rapporteringen visar på bolagens ställning per den 30 juni 2008.

Totalt sett visar pensions- och skadebolagen på minskade finansiella risker jämfört med samma kvartal 2007. 

Trafikljusrapporteringen omfattar 191 försäkringsbolag, fördelat på 41 livbolag och 14 tjänstepensionskassor, samt 136 skadeförsäkringsbolag. 

Kommande publicering 2008:

2008-11-13: Enbart finansiella risker, tredje kvartalet


Fakta
Trafikljusmodellen mäter försäkringsbolagens känslighet för stora förändringar av priser på de finansiella marknaderna. Den mäter även risker för att försäkringsbolagen får större kostnader än förväntat. Målet är att FI i ett tidigt skede ska kunna identifiera de företag som tagit så stora risker att de inte med fullgod säkerhet kan uppfylla sina åtaganden gentemot kunderna. 

Exempel på förändringar bolagen ska klara av:

Svenska aktier: -40 procent 
Fastighetspriser: -35 procent 
Långa räntan: +/-30 procent 
Kreditrisk: Fördubbling av spreaden, dock minst 25 baspunkters ökningSarah Hegardt Grant,
Informatör
Tel 08-787 80 41
Mob 070-267 80 41

Paul Andersson,
Enhetschef
Tel 08-787 83 13
Mob 076-127 59 25