Pensionsgaranti

Pensionsgarantis kapitalavkastning januari - september 6,3 %

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 12:01 CET

Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt (FPG) redovisar fortsatt god kapitalavkastning. För perioden januari – september 2006 blev avkastningen 6,3 % (9,4 % för januari - september 2005). Andelen aktier i portföljen uppgick per den 30 september 2006 till 33 %.

Avkastningen på den svenska aktieportföljen uppgick till 17,0 %. SIX return index ökade under perioden med 14,2 %. Den utländska portföljen steg med 13,7 % medan Morgan Stanleys världsindex inklusive utdelningar ökade med 2,3 %.

Pensionsgaranti är ett ömsesidigt försäkringsbolag som kreditförsäkrar företags pensionsåtaganden. Genom att teckna kreditförsäkring hos Pensionsgaranti kan ett företag behålla pensionspengarna i verksamheten istället för att betala premier för pensionsförsäkring. Summan av de försäkrade skulderna är ca. 120 miljarder kronor. Pensionsgarantis konsolideringskapital uppgår till drygt 15 miljarder kronor.