Alecta

Pensionssänkning gäller inte Alecta

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2003 14:26 CET

Flera livbolag har meddelat att de sänker pensioner som är under utbetalning. Det sker genom slopandet av den så kallade Allanregeln. Tjänstepensionsföretaget Alecta som hanterar ITP-planen för 1,5 miljoner försäkrade i Sverige, har tidigare i år informerat om höjning av 2004 års pensioner.

Just nu hör många ITP-försäkrade av sig till Alecta och är oroliga för sina pensioner. Detta med anledning av att flera livbolag nu sänker sina pensioner. En del tror att det finns en koppling till ITP-planen.

Men de försäkrade hos Alecta påverkas inte av andra bolags beslut om sänkta pensioner. ITP-pensionen är förmånsbestämd, vilket innebär att den är bestämd på förhand som en andel av slutlönen.

Inte heller dagens pensionärer påverkas. Alecta meddelade den 24 oktober att styrelsen beslutat om höjda ITP-pensioner. Höjningen sker från årsskiftet med 1,53 procent och gäller även fribreven (rätten till framtida pension).

Storleken på höjningen motsvarar ökningen av inflationen mätt som konsumentprisindex (KPI) mellan september 2002 och september 2003.

För mer information:
Hans Bergenheim, chef Tjänstepension, Alecta,
telefon: 08-441 67 10, 070-268 67 10

Cecilia Schön Jansson, informationsdirektör, Alecta,
telefon: 08-441 93 50, 070-526 93 50

Tjänstepensionsföretaget Alecta hanterar tjänstepensionen ITP på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK. Vi förvaltar cirka 300 miljarder kronor och ger service till 27 000 kundföretag och 1,5 miljoner försäkrade. Tack vare våra kostnadseffektiva lösningar kan dessa företag trygga ekonomin för sina anställda så länge de lever. Genom sjukförsäkringen som ingår i ITP kan vi även öka kundföretagens kunskap om sambandet mellan hälsa och lönsamhet.