Prognosia AB

Pensionssystemet hänger inte med - Prognosia hjälper dig att vara aktiv

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2012 08:25 CET

Sveriges ekonomi har de senaste åren stuckit ut som en av de starkaste växande i Europa och världen. Detta har gjort att hushållens löner och förmögenheter ökat i snabb takt.
Trots att lönenivåerna ökat med mer än 20 % de senaste 10 åren har pensionerna under samma period fallit 4 %. Detta går tvärsemot vad politikerna utlovade i motten av 1990-talet då det nya pensionssystemet lanserades, då man sa att pensionerna skulle följa utvecklingen i den svenska ekonomin.

För den enskilde pensionären slår detta mycket hårt. Det finns exempel på heltidsarbetande personer födda 1955 som haft normala inkomstutvecklingar och som efter att ha betalat in pensionsavgifter i 45 år får ut en allmän pension på 9000 kronor per månad efter skatt.

Vad kan vi då göra som löntagare och pensionssparande för att få bra förutsättningar till en bra pension när det väl är dags för oss att njuta av pensionärslivet?

En viktig nyckel är aktivitet och att vi ser över den del av penionen som vi själva kan påverka och investerar denna så klokt som möjligt. För en 40-åring med normala inkomster innebär 5 procrentenheter i skillnad på värdeökningen varje år till 65 års ålder mer än 5 700 kronor i skillnad varje månad.

Forskning visar att den grupp som lyckas bäst med sin premiepension är den som gör aktiva val för sina pensionspengar.

Det är här vi på Prognosia kommer in i bilden. Våra duktiga analytiker och förvaltare ser till att du blir aktiv och investerar dina pensionspengar där vi ser att de ger bäst värdeökning för tillfället. 

Sedan starten 2005 och till sista februari i år har vår framgångsrika strategi gett en värdeökning på +147 % medan genomsnittet ökat 9 %.

Prognosia är ett finansbolag som erbjuder en aktiv pensionsförvaltning för privatpersoner. Bolaget startade 2007, har huvudkontoret i Borås med underkontor i Sundsvall och erbjuder idag förvaltning av både premie- och avtalspension. Vårt fokus är att öka kundernas framtida lön som pensionär. Våra strategier, enkla tjänster och goda placeringsresultat har gjort att omsättningen det senaste året nästan tredubblats till 29 miljoner och bolaget expanderar kraftigt. Idag hjälper Prognosia över 61 000 svenskar med pensionsförvaltning.
Mer information på www.prognosia.se.