Försäkringskassan

Pensionssystemets överskott 20 miljarder

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 09:37 CET

Pdf-fil Sammanfattning av pensionssystemets kommande årsredovisning [pdf 75 kB]
http://www.forsakringskassan.se/press/pressmed/pm2006/pm10_06/dokument/pressmed_06_10_bil_1.pdf
Pdf-dokument OH-presentation [pdf 192 kB]
http://www.forsakringskassan.se/press/pressmed/pm2006/pm10_06/dokument/pressmed_06_10_bil_2.pdf

Genom ett positiv resultat på 20 miljarder ökade pensionssystemet marginellt sitt överskott 2005. Balanstalet som påverkar hur mycket pensionerna räknas upp 2007 är beräknat till 1,0044.


Balanstalet är en mätare på pensionssystemets finansiella ställning och visar förhållandet mellan systemets tillgångar och skulder. Om skulderna överstiger tillgångarna är talet under 1. Då aktiveras balanseringen, vilket innebär att uppräkningen av pensionerna blir lägre än om balanstalet är över 1.

Tillgångarna, som består av buffertfonden och avgiftsstillgången, uppgår till sammanlagt 6 490 miljarder kronor och överstiger skulderna med 28 miljarder kronor. Tillgångarna ökade under 2005 med drygt 237 miljarder medan skulderna ökade med 217 miljarder kronor.

Pensionssystemets årsredovisning speglar viktiga ekonomiska och demografiska förhållanden och ger en god ögonblicksbild av Sveriges ekonomi.
Nyckeltal (avrundande siffror)

2005
(miljarder kr)


2004
(miljarder kr)


Förändring
(miljarder kr)

Fondtillgångar


769


646


123

Avgiftstillgång


5 721


5 607


114

Summa tillgångar


6 490


6 253


237

Pensionsskuld


6 461


6 244


217

Överskott


29


9


20Balanstal


1,0044


1,0014


0,0030
För vidare information

Ole Settergren, pensionschef
08-786 93 37, 073-022 20 50

Anna Röstberg, expert
08-786 94 30, 070-349 94 30
Presskontakt 08-786 98 88

Robin Lapidus, presschef
08-786 97 21, 070-211 97 21

Carina Larsson, pressekreterare
08-786 95 73, 0708-786 430