PeopleSoft Nordic AB

PeopleSoft informerar om tredje kvartalet 2004

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2004 16:57 CEST

PeopleSoft informerar om tredje kvartalet 2004
Licensintäkterna USD 155 -165 miljoner

PeopleSoft Inc. (Nasdaq: PSFT) ger ytterligare information om licensintäkterna under tredje kvartalet och presenterar preliminära resultat för kvartalet som slutade 2004 09 30. Företaget räknar med att licensintäkterna ligger i intervallet USD 155 - 165 miljoner, med totala intäkter i intervallet USD 680 - 695 miljoner.

Under tredje kvartalet registrerade företaget 34 försäljningar med licensintäkter på över USD 1 miljon, varav en försäljning vars värde översteg USD 10 miljoner. Detta skall jämföras med 23 transaktioner värda över USD 1 miljon under föregående kvartal.

Företaget rapporterar att det fått fler än 150 nya kunder under tredje kvartalet, vilket representerar mer än 30 procent av de totala licensintäkterna. Medelpriset för nya kunder var USD 454 000, upp från USD 346 000 under andra kvartalet 2004.

Företaget räknar med att rapportera pro forma-vinst per aktie på USD 0,13 - 0,14 och en vinst enligt GAAP på USD 0,03 - 0,04.

- Vi är stolta över vad vi uppnått under tredje kvartalet. Vi vann nya kunder, ökade det genomsnittliga försäljningspriset och gick bra i Nordamerika och Europa, säger Phil Wilmington, Co-President PeopleSoft.

- PeopleSoft fortsätter att vara operativt starkt med goda vinster och cash flow, och en genomsnittlig betalningstid (DSO) på drygt 50 dagar. Vi går in i fjärde kvartalat med en hälsosam pipeline och ett företag som fortsätter att bevisa att det kan leverera, säger Kevin Parker, Co-President och finanschef.

Som tidigare tillkännagetts slutförde företaget en affär värd USD 50 miljoner med Mexikos skattemyndighet under tredje kvartalet. Projektet inkluderar intäkter från licenser, konsulttjänster och underhållsavgifter som kommer att periodiseras över en 24-månadersperiod. Värdet av licensintäkter från affären som bokförts i tredje kvartalet är försumbart.

Slutliga resultat och ytterligare information om företagets tredje kvartal kommer att presenteras senare denna månad.

Finansiella mått som ej följer GAAP
Företaget använder finansiella mått pro forma som inte följer GAAP vid analysen av finansiella resultat eftersom de ger meningsfull information om företagets operationella resultat. Dessa mått gör det möjligt att göra jämföra företagets prestationer mellan olika tidsperioder exkluderat effekter av särskilda händelser, såsom förvärvet av J.D. Edwards och kostnader direkt kopplade till hanteringen av Oracles fientliga uppköpsbud, avgångsvederlag för ledningspersoner, hyrestvister och andra händelser som annars skulle kunna skymma resultatet av vår kärnverksamhet vid en jämförelse med konkurrenter och historiska resultat. Dessa mått gör det även möjligt för investerare att utvärdera företagets prestationer både med GAAP-resultat och med de mått som företagets ledning och styrelse använder för att utvärdera företagets prestationer.

Där resultat används i denna pressrelease som ej är enligt GAAP anges även motsvarade mått enligt GAAP, och de jämförs i tabellen med sina motsvarigheter enligt GAAP. Denna jämförelse finns även tillgänglig på www.peoplesoft.com.

Finansiella mått utanför GAAP kan avvika från liknande mått som används av andra företag. Finansiella mått som ej är i enlighet med GAAP skall inte betraktas som en ersättning för GAAP eller anses vara överlägsna dessa.

Följande tabell jämför dessa finansiella mått som inte följer GAAP med siffrorna enligt GAAP per aktie:

Q3 04 EPS
Pro Forma $ 0.13 to 0.14
Impairment charge for sublease settlement $ (0.01)
Separation charges for former CEO (0.02)
Revenue impact of deferred maintenance write-down (0.01)
Restructuring charges (0.01)
Oracle Costs (0.01)
Amortization of capitalized software and intangible assets (0.04)
GAAP $ 0.03 to 0.04

Vid tveksamhet om textens tolkning har den engelska versionen av denna pressrelease företräde.

För mer information, vänligen kontakta:

Steve Swasey, PeopleSoft, Inc. Public Relations +1 925 694 5230, steve_swasey@peoplesoft.com
Anders Ottosson, VD PeopleSoft Nordic AB, 08 477 10 43, 0730 66 90 60, anders_ottosson@peoplesoft.com
Christer Wilsby, PR, 070 791 06 74, christer@wilsby.com

PeopleSoft (Nasdaq: PSFT) är världens näst största affärssystemleverantör med 12 400 kunder inom 25 branscher i 150 länder. PeopleSofts Internet-baserade programvara gör det möjligt för kunder, leverantörer, partners och anställda att samarbeta Online om affärsprocesser i en realtidsmiljö med datautbyte mellan alla parter. PeopleSoft grundades 1987 och har sitt huvudkontor i Kalifornien. PeopleSofts kontor i Sverige öppnade år 2000. På kundlistan återfinns bl.a. Sandvik, Sony Ericsson, Orange, Electrolux, Skandia, Capio samt Volvo Penta. Läs mer på www.peoplesoft.se

PeopleSoft and the PeopleSoft logo are registered trademarks of PeopleSoft, Inc. All other Company and product names may be trademarks of their respective owners. Copyright © 2004 PeopleSoft, Inc. All rights reserved.


Forward-Looking Statements

This press release may contain forward-looking statements that state PeopleSoft's intentions, beliefs, expectations, or predictions for the future. You are cautioned that these statements are only predictions and may differ materially from actual future events or results. All forward-looking statements are only as of the date they are made and PeopleSoft undertakes no obligation to update or revise them. The specific forward-looking statements relate to such matters as the impact of PeopleSoft's combination with J.D. Edwards including the integration, the profitability of our international operations, and the combined Company's projected financial performance. Such forward-looking statements are subject to a number of risks, assumptions and uncertainties that could cause the PeopleSoft's actual results to differ materially from those projected in such forward-looking statements. These risks, assumptions and uncertainties include: our ability to successfully complete the integration of J.D. Edwards into PeopleSoft and to achieve anticipated synergies; the costs and disruption to our business arising from the Oracle tender offer; economic and political conditions in the U.S. and abroad; the ability to complete and deliver products and services within currently estimated time frames and budgets; the ability to manage expenses effectively; the ability to achieve revenue from products and services that are under development; competitive and pricing pressures; and other risks referenced from time to time in PeopleSoft's filings with the Securities and Exchange Commission. Please refer to PeopleSoft's most recent annual report on Form 10-K and subsequently filed quarterly reports on Form 10-Q for more information on the risk factors that could cause actual results to differ.