PeopleSoft Nordic AB

PeopleSoft rapporterar tredje kvartalet 2004

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 13:29 CEST

PeopleSoft, Inc. (Nasdaq: PSFT) rapporterar resultaten för tredje kvartalet 2004. För kvartalet som slutade 2004 09 30 uppgick licensintäkterna till USD 161 miljoner, en ökning med 24 procent från andra kvartalet 2004. De totala intäkterna var USD 699 miljoner, en ökning med 8 procent jämfört med föregående kvartal och rekord för företaget.

Pro forma-vinsten var USD 62 miljoner för tredje kvartalet 2004, en ökning med 22 procent jämfört med föregående kvartal. Pro forma-vinsten per aktie var USD 0,17, att jämföras med USD 0,14 för föregående kvartal.

Enligt GAAP var vinsten för det tredje kvartalet 2004 USD 24 miljoner, en ökning med 115 procent från andra kvartalet. Vinst per aktie enligt GAAP var USD 0,06, en ökning med 100 procent från USD 0,03 i föregående kvartal.

Pro forma-marginalen var 13,2 procent, en ökning från 11,7 procent jämfört med andra kvartalet. Enlig GAAP var marginalen 5,0 procent, en ökning från 2,2 procent i föregående kvartal.

Kassaflödet från verksamheten var tredje kvartalet USD 76 miljoner. Företaget hade 2004 09 30 USD 1,7 miljarder i kontanter och investeringar och Days Sales Outstanding (DOS) var 52 dagar.

Resultaten pro forma för tredje kvartalet 2004 exkluderar kostnader för justeringar i bokföringen som relaterar till förvärvet av J.D. Edwards, inkluderande effekter på resultatet från nedskrivning av värdet av förbetald service, amortering av värdet av programvara och andra omstruktureringskostnader. Pro forma-resultaten exkluderar även kostnader för avgångsvederlag och andra kostnader. En jämförelse mellan resultat enligt GAAP och resultat som inte följer GAAP är inkluderad i denna pressrelease och finns tillgänglig på www.peoplesoft.com.

Ledningen kommenterar
- PeopleSofts resultat för tredje kvartalet beror på att vi levererar de bästa produkterna och att vi har en exceptionell säljorganisation. Våra licensintäkter under kvartalet var mycket balanserade. Vi hade tvåsiffrig tillväxt i både Nordamerika och Europa och för de tre produktfamiljerna, säger Phil Wilmington, co-president PeopleSoft.

- Goda intäkter, starkt resultat, bra cashflow, korta betalningstider för kundfakturor och en stark order-pipeline för fjärde kvartalet tillsammans med en välskött verksamhet är kännetecken för ett hälsosamt och aktivt företag. PeopleSoft levererade allt detta under det gångna kvartalet, säger Kevin Parker, co-president och CFO.


Vunna affärer
PeopleSoft vann 138 nya kunder under kvartalet. De nya kunderna stod för 21 procent av licensintäkterna. Företagets estimat för dessa tal 4 oktober var 150 respektive 30.

Nya och existerande kunder som valde PeopleSofts tillämpningar under kvartalet inkluderar: All American Semiconductor, American Pad & Paper, AstraZeneca, Corning, Countywide Home Loans, FedEx Kinko's, Fox Entertainment Group, Hewitt Associates, Manpower, Merck & Company, Metropolitan Life Insurance, Milacron, 3M, O2 GmbH, Pernod Ricard, State of Ohio, Tetra Technologies, The Nautilus Group, TXU Australia Group, U.S. Space and Naval Warfare Systems Command, University of Pittsburg Medical Center och University of Texas.


Finansiella mått som ej följer GAAP
Företaget använder finansiella mått pro forma som inte följer GAAP vid analysen av finansiella resultat eftersom de ger meningsfull information om företagets operationella resultat. Dessa mått gör det möjligt att göra jämföra företagets prestationer mellan olika tidsperioder exkluderat effekter av särskilda händelser, såsom förvärvet av J.D. Edwards och kostnader direkt kopplade till hanteringen av Oracles fientliga uppköpsbud, som annars skulle kunna skymma resultatet av vår kärnverksamhet vid en jämförelse med konkurrenter och historiska resultat. Dessa mått gör det även möjligt för investerare att utvärdera företagets prestationer både med GAAP-resultat och med de mått som företagets ledning och styrelse använder för att utvärdera företagets prestationer.

Där resultat används i denna pressrelease som ej är enligt GAAP anges även motsvarade mått enligt GAAP, och de jämförs i tabellen med sina motsvarigheter enligt GAAP. Denna jämförelse finns även tillgänglig på www.peoplesoft.com.

Finansiella mått utanför GAAP kan avvika från liknande mått som används av andra företag. Finansiella mått som ej är i enlighet med GAAP skall inte betraktas som en ersättning för GAAP eller anses vara överlägsna dessa.

Vid tveksamhet om textens tolkning har den engelska versionen av denna pressrelease företräde.

För mer information, kontakta:
Steve Swasey, PeopleSoft, Inc. Public Relations +1 925 694 5230, steve_swasey@peoplesoft.com
Anders Ottosson, VD PeopleSoft Nordic AB, 08 477 10 43, 0730 66 90 60, anders_ottosson@peoplesoft.com
Christer Wilsby, PR, 070 791 06 74, christer@wilsby.com


PeopleSoft (Nasdaq: PSFT) är världens näst största affärssystemleverantör med 12 750 kunder inom 25 branscher i 150 länder. PeopleSofts Internet-baserade programvara gör det möjligt för kunder, leverantörer, partners och anställda att samarbeta Online om affärsprocesser i en realtidsmiljö med datautbyte mellan alla parter. PeopleSoft grundades 1987 och har sitt huvudkontor i Kalifornien. PeopleSofts kontor i Sverige öppnade år 2000. På kundlistan återfinns bl.a. Sandvik, Sony Ericsson, Orange, Electrolux, Skandia, Capio samt Volvo Penta. Läs mer på www.peoplesoft.se.

PeopleSoft and the PeopleSoft logo are registered trademarks of PeopleSoft, Inc. All other Company and product names may be trademarks of their respective owners. Copyright© 2004 PeopleSoft, Inc. All rights reserved.

Forward-Looking Statements
This press release may contain forward-looking statements that state about PeopleSoft's intentions goals, beliefs, expectations, or predictions for the both future activities and financial results. You are cautioned that these forward-looking statements are only predictions and that they may differ materially from actual future events or results. All The Company's forward-looking statements are only as of the date they are made and PeopleSoft undertakes no obligation to update or revise them. The specific forward-looking statements relate to such matters as the impact of PeopleSoft's [language from Doug Smith] and the Company's projected financial performance. Such forward-looking statements are subject to a number of risks, assumptions and uncertainties that could cause the PeopleSoft's actual results to differ materially from those projected in such forward-looking statements. These risks, assumptions and uncertainties include, but are not limited to: the costs and disruption to PeopleSoft's business arising from the Oracle tender offer; : ourthe Company's ability to successfully complete the integration of J.D. Edwards into PeopleSoft and to achieve anticipated synergies; the costs and disruption to our business arising from the Oracle tender offer; economic and political conditions in the U.S. and abroad; the ability to complete and deliver products and services within currently estimated time frames and budgets; the ability to manage expenses effectively; the ability to achieve revenue from products and services that are under development; competitive and pricing pressures; and other risks referenced from time to time in PeopleSoft's filings with the Securities and Exchange Commission. Please refer to PeopleSoft's most recent annual report on Form 10-K and subsequently filed quarterly reports on Form 10-Q for more information on the risk factors that could cause actual results to differ from the Company's expectations.