Newstart

Peppa dina medarbetare att nå sin fulla potential genom att dra nytta av sina talanger

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2012 08:00 CEST

Ordet talang används flitigt i många organisationer. Man talar om talent management, talangpooler, topptalanger och lägger upp strategier för att attrahera talangfulla medarbetare. Det finns sätt att bli bättre på att upptäcka talanger och uppmuntra till att de används på jobbet. Det är hög tid att arbetsgivare på allvar börjar betrakta medarbetarnas talang som organisationens viktigaste resurs.

- Att dela in medarbetare i olika ”talanggrupper” och lägga mycket resurser på att attrahera och utveckla topptalanger är ett förhållningssätt som på många sätt hör till det förgångna. Ett topptalangtänk riskerar att skapa utanförskap och oönskade grupperingar bland medarbetarna. En framgångsrik organisation bör istället utgå ifrån att alla medarbetare har någon form av talang, säger talangexperten Charlotte Hågård, som i höst är aktuell med boken ”Alla har talang”.

Låt personalens talang bli er viktigaste resurs

Många utvecklingssamtal handlar om hur folk ska bli mindre dåliga på det de redan är dåliga på istället för hur de ska bli bättre på det som de är bra på.

-  Massor av folk jobbar med fel saker och kommer aldrig att bli bra på dem. Acceptera det. En kurs kommer inte att fixa problemet, bara byte av arbetsuppgifter gör det. Det kan också vara så medarbetaren tröttnat på tidigare roliga arbetsuppgifter och behöver en förnyelse i jobbet, säger Charlotte Hågård.

 Fråga medarbetarna vilka arbetsuppgifter de tycker är jobbiga och omotiverande och se om du kan fördela ut dem på andra. Otroligt många människor håller på med fel saker. De har blivit duktiga på att göra något som de egentligen inte alls är intresserade av. Hjälp dem bort från detta och ge någon som är motiverad uppgifterna istället. Be dem göra en tristlista över alla arbetsuppgifter som får dem att tappa energi, motivation, intresse och som de drar sig för att utföra. Be dem var ärliga. Sen lägger du in förändringar i deras utvecklingsplan.

 Charlotte Hågård tipsar- så identifierar och utvecklar du dina medarbetares talanger

 -Tro på att medarbetarna har talang. Som chef är ditt första steg att se varje medarbetare som en talangfull person med olika tillgångar som kan utvecklas. Ditt förhållningssätt är oerhört viktigt, tror du på dem tror de på sig själva. I en tid då många lider av dålig självkänsla och lågt självförtroende är detta en oerhört viktig framgångsfaktor.

 -Upptäck deras unika talang. Det finns två bra sätt att hitta människors unika talang. Den första är att fråga dem. ”Vad gillar de att hålla på med?” Vad upplever de själva är deras talang? Du kan använda utvecklingssamtalet som ett tillfälle att prata om detta, men även boka andra uppföljande möten kring personens utveckling. Det andra sättet är att använda dina egna iakttagelser och reflektera kring vad du själv ser i vardagen. När går saker lekande lätt för dem och när verkar de glöda för något? När presterar de bäst och på en kontinuerligt hög nivå?

 -Träna upp medarbetarnas talang. För att dina medarbetare och elever ska utvecklas måste de få träna på rätt sätt. Få utmaningar som tar dem bortom komfortgränsen. Få feedback på sina prestationer så att de vet om de är på rätt väg. Få uppmärksamhet för sina resultat och pushning för att bli ännu bättre. Kom ihåg att det tar tid att bygga talang. Enligt 10 000 timmars-regeln tar det så lång tid för en person att bli tillräckligt bra på något för att kallas expert inom området.

- Hitta deras talangzon. I människors talangzon flödar deras kreativitet och hela personen är engagerad. Hjälp dem lägga sitt talangpussel. Skapa möjligheter för självinventering. Ge dina medarbetare och elever tillgång till verktyg för att få bättre självinsikt. Vad är deras hårda och mjuka tillgångar, det vill säga färdigheter, expertis och styrkor å ena sidan och passion, egenskaper, värderingar och kreativitet å andra sidan?

-Bygg på deras styrkor. Se till att dina medarbetare fokuserar på arbetsuppgifter där de får använda sina styrkor. Då får de ett roligare arbete och engagemanget går upp. När människor använder sina styrkor jobbar de med rätt saker, vilket är hela idén med ditt ledarskap.

-Släpp fram passion och motivation. Alltför ofta missar organisationer att uppmärksamma de små faktorerna som är viktiga: relationer, kommunikation, erkännande och delaktighet. Vad driver dina medarbetare och elever? Vad motiverar dem dag ut och dag in? Se till att de får jobba med sina styrkor och har uppgifter som känns intressanta och utvecklande. Då hålls engagemanget och motivationen på topp.

 

 

 

Newstart är Sveriges ledande företag inom karriärutveckling och Talent Management. Vi hjälper individer merd personlig karriärutveckling och företag att bättre utveckla, engagera och avveckla medarbetare och chefer.