Vännäs kommun

Peppar peppar... en dag om äldres säkerhet

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2010 09:33 CET

Den 10 november klockan 13.00 - 15.30 bjuder Vännäs kommunen in äldre och anhöriga till föreläsning i Medborgarhusets biosalong för att belysa några av de risker som äldre personer utsätts för i vardagen.

Äldre är idag överrepresenterade i nästan alla slags olyckor som inträffar. Den 10 november bjuder Vännäs kommun in till föreläsning för att belysa några av de risker som äldre personer utsätts för i vardagen. Vi kommer även att lyfta frågan om hur vi tillsammans kan öka äldres säkerhet i Vännäs kommun.

- Äldres säkerhet handlar om allt från att förebygga brand i hemmet till att förebygga fallolyckor med hjälp av bland annat rätt kost och motion, menar Sonja Eriksson, ordförande i vård- och omsorgsnämnden, som också kommer att vara en av föreläsarna under dagen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) uppskattar att nästan 200 000 personer 65 år och äldre varje år uppsöka en akutmottagning efter att ha skadats. Av dessa skadas 105 000 i bostaden, 20 000 män och 85 000 kvinnor.

- Hur uppmärksammar vi den här problematiken och vad kan vi från kommunen kan göra vardagen säkrare för seniorer. Det är några frågor vi måste ställa oss, säger Eriksson.

För mer information kontakta:


Sonja Eriksson
Ordförande i vård- & omsorgsnämnden
0935-143 30
070-372 51 54
sonja.eriksson@vannas.se