ReadSoft

Per Åkerberg tillträder sin tjänst som VD och koncernchef för ReadSoft AB

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2011 13:09 CET

Per Åkerberg tillträder sin tjänst som VD och koncernchef för ReadSoft AB idag den 14 november 2011. Enligt tidigare publicerat pressmeddelande skulle Per Åkerberg senast i januari 2012 tillträda sin nya position. Då Per Åkerberg inte längre har några åtaganden gentemot sin tidigare arbetsgivare Enea har hans startdatum nu tidigarelagts.

Per Åkerberg är ReadSoft ABs nye VD och koncernchef och han kommer senast från befattningen som VD och koncernchef på Enea.

Meddelandet från den 14 juli 2011 om Per Åkerbergs utnämning återfinns i ReadSofts pressmeddelandearkiv

Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2011-11-14 kl 08.55.


För mer information vänligen kontakta:
ReadSoft AB                                                                                                        
Johan Holmqvist, Informationschef
Tel: 042 - 490 21 98 alt. 0708 - 37 66 77
E-mail:
johan.holmqvist@readsoft.com

Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som
fakturahantering, dokumentsortering, formulärhantering,e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.se.