Centerpartiet

Per Åsling (C) kommenterar förslaget om ett nytt system för AP-fonderna

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2012 15:09 CEST

Idag presenterar den så kallade Buffertkapitalsutredningen sitt förslag om nytt system för AP-fonderna. Förslaget innebär att de nuvarande fem fonderna slås ihop till tre stycken. Övergripande förvaltning och administration för buffertkapitalet samlas i en ny myndighet med namnet Pensionsreservsstyrelsen. Förslaget innehåller även ett alternativt system där pensionsreserven samlas i en enhetlig fond. Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson, Per Åsling, kommenterar nedan.

- Centerpartiets utgångspunkt när direktiven för utredningen togs fram var att en koncentration av AP-fonderna till en enhetlig fond inte är önskvärd.

- Förslaget om att inrätta en Pensionsreservsstyrelse får inte ha som syfte att kringgå direktiven om minst tre fonder. Av kostnadsskäl kan det finnas anledning att reducera antalet fonder men det är viktigt att olika AP-fonder kan arbeta med olika uppdrag. Det är viktigt att det finns fortsatt möjlighet att investera i onoterade bolag för att främja företagande, jobbskapande och tillväxt i hela landet.  Det är också en självklarhet att fondverksamhet fortfarande ska vara förlagd till Göteborg.

- Centerpartiet är öppet för att AP-fonderna ska ha ett brett investeringsmandat och vid en förändring  vill vi se ett ytterligare breddat mandat. Exempelvis vill vi tillåta mer investeringar i infrastruktur eftersom en fungerande infrastruktur är förutsättning för ekonomisk tillväxt. Att låta AP-fonderna placera mer i infrastruktur skulle därför både bidra till pensionernas utveckling och ekonomisk tillväxt.

- Idag genomför sjätte AP-fonden viktiga investeringar i onoterade och mindre företag som bidrar till den ekonomiska tillväxten i Sverige. För en långsiktigt hållbar tillväxt i hela landet är det viktigt att kompetens och riskkapital för investeringar i onoterade och mindre företag finns tillgänglig på samma nivå som idag, säger Per Åsling.

 

Kontakt:

Per Åsling - 070-607 70 30

----------------------------------------------------

Centerpartiet står för lösningar som är långsiktigt ansvarsfulla för att skapa en hållbar politik för framtiden. Vi vill också öka människors frihet, för vi är övertygade om att lösningar som bygger på att människor bestämmer själva är mer hållbara än de som bygger på detaljstyrning.