Probi AB

Per Bengtsson ny VD för Probi

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2003 14:31 CET

Per Bengtsson, 49, blir ny VD för det börsnoterade bioteknikföretaget Probi i Lund. Per Bengtsson har arbetat som forskningschef på Probi sedan den 1 januari i år.

”Jag har hunnit få en klar bild om var Probi befinner sig i dag och vilken väg företaget ska gå. Probis potential är stor och området inom vilket företaget verkar kommer att utvecklas mycket snabbt framöver”, säger Per Bengtsson.

Per Bengtsson är legitimerad läkare och disputerad inom cellbiologi. Han har de senaste 14 åren arbetat inom bioteknik- och läkemedelsbranschen. Karo Bio, Ferring och Pharmacia är företag där Per Bengtsson innehaft chefsbefattningar, positioner som medfört stor industriell och affärsmässig erfarenhet.

Peter Zakrisson, som varit tillförordnad VD, blir åter styrelseordförande vilket innebär att Sören Gyll släpper ordförandeklubban och fortsätter som styrelseledamot i Probi.

”Per Bengtssons breda erfarenhet gör att Probi kommer att stärka sin ledande ställning internationellt när det gäller forskning och utveckling inom probiotikaområdet. Hans gedigna kunskap från tidig forskning till slutprodukt kommer att leda till nya marknader för nya produkter. Per Bengtsson har med sin bakgrund även utvecklat en bra känsla för affärer, vilket gör honom mycket lämpad som VD för Probi”, säger Peter Zakrisson.

För mer information vänligen besök www.probi.se eller kontakta: Per Bengtsson, VD, Probi, tel 046-286 89 20.
Peter Zakrisson, styrelseordförande, Probi, tel 0709-509620

Probi AB är ett bioteknikföretag med världsledande forskning och utveckling inom probiotika för användning inom functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Probi är sedan 1998 noterat på NGM Equity. Företaget har egen forskning och utveckling inom fyra forskningsområden; Mag- och tarmsjukdomar, Immunförsvaret, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar samt Stress och återhämtning. Probi har ett stort samarbetsnätverk med svenska och internationella forskare för att utföra kliniska studier på probiotiska bakterier. Företaget har ett 60-tal patent inom 13 patentområden. Mer information finns på www.probi.se

Probis forsknings- och utvecklingsområde är probiotika. Till skillnad från antibiotika som bekämpar bakterier i kroppen så ökar och stärker probiotika den mikrobiella balansen i tarmen. Vårt företagsnamn, Probi, kommer från det probiotiska konceptet. Studier visar att 30 till 40 procent av befolkningen i Sverige, Tyskland och Spanien har problem med magen till och från. Oro, stress, medicinering och felaktig föda är ofta orsaken till dessa tarmstörningar. Målet för Probis forskning är att fastställa effekter som är relaterade till tarmen och tarmbesvär. Livsmedel, djurfoder och medicin är Probis tre kärnområden och Probi arbetar med forskare inom flera dicipliner: kirurgi, immunologi, livsmedelsteknologi och mikrobiologi.