Karolin Machine Tool AB, KMT

PER OLOF WALLSTRÖM LÄMNAR KARO BIO

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 08:57 CET

STOCKHOLM, den 16 februari 2010. Karo Bio AB (publ) (Reuters: KARO.ST) meddelade idag att Per Olof Wallström, verkställande direktör för Karo Bio AB under de senaste fem åren, har bestämt sig för att avgå för att ägna sig åt annan verksamhet. Han planerar att stanna kvar i bolaget tills hans efterträdare utsetts.

”P.O. har varit en engagerad och effektiv ledare för vårt bolag”, kommenterade Dr Leon Rosenberg, ordförande i styrelsen för Karo Bio. ”Han har tagit två projekt in i klinisk utvecklingsfas och vidare i den kliniska utvecklingsprocessen, rekryterat flera nyckelpersoner till ledningsgruppen samt ansvarat för tre kapitalanskaffningar. Styrelsen önskar honom lycka till i hans framtida verksamhet.” Styrelsen har inlett arbetet med rekryteringen av Wallströms efterträdare.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Leon Rosenberg, styrelseordförande
Tel: 070-281 9334

Birgit Stattin Norinder, styrelsemedlem
Tel: 070-662 6180Om Karo Bio
Karo Bio är ett forsknings- och utvecklingsbolag som specialiserat sig på endokrinologi och kärnreceptorer som målprotein för utveckling av nya läkemedel. Företaget har en projektportfölj med innovativa läkemedelssubstanser primärt inom kardiovaskulära, CNS-relaterade och inflammatoriska sjukdomar samt kvinnosjukdomar. Inom dessa områden finns det betydande marknadsmöjligheter och ett tydligt behov av läkemedel med nya verkningsmekanismer. Karo Bio utvecklar substanser avsedda för breda patientgrupper till klinisk fas II före utlicensiering. Inom terapeutiska nischområden har Karo Bio kapacitet att ta utvalda substanser till sen klinisk utvecklingsfas och eventuellt även hela vägen till marknaden. Utöver egna projekt har Karo Bio tre strategiska samarbeten med internationella läkemedelsföretag för utveckling av innovativa behandlingar av vanligt förekommande sjukdomar. Karo Bio är noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1998 (Reuters: KARO.ST).