Poolia

Per Uebel invald i Poolias styrelse

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 16:43 CEST

Kommuniké från Poolia AB:s årsstämma den 6 april 2006

Årsstämman i Poolia AB (publ) fattade i dag följande beslut:

Val av styrelseledamöter
De tidigare styrelseledamöterna Margareta Barchan, Monica Caneman, Curt Lönnström, Mats Sundström och Björn Örås omvaldes, och som ny ledamot i styrelsen valdes Per Uebel. Per Uebel är vd för Hemköp och har även haft ledande befattningar inom ICA och Lindex i såväl Sverige som Tyskland. Han har dessutom arbetat nio år inom H&M i ett flertal länder i Europa.

– Per Uebel har en bred internationell bakgrund och nyttiga erfarenheter som kommer att komplettera styrelsen väl i det arbete vi har framför oss, säger Poolias ordförande och huvudägare Björn Örås.

Utdelning
Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 0,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdagen den 11 april 2006. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom VPC AB:s försorg tisdagen den 18 april 2006.

Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter skall vara sex, utan suppleanter.

Styrelse- och revisorarvoden
Styrelsearvodet fastställdes till 1 400 000 kronor, att fördelas med 900 000 kronor till styrelseordförande och 100 000 kronor till respektive styrelseledamot, samt att arvode utgår till bolagets revisorer enligt löpande räkning.

Allmänna kommentarer
– Vår kärnverksamhet gick bra under 2005 och vi ser att marknaden utvecklas positivt i alla länder där vi är verksamma. Resultatet tyngdes av den tyska verksamheten, i de delar som inte är inriktade på Poolias kärnverksamhet. Omstruktureringsarbetet pågår där enligt plan och vi kan fortsätta i den strategiska riktning vi lagt fast sedan tidigare, säger vd Erik Strand.

För mer information, kontakta:
Björn Örås, styrelseordförande, tfn: 070-526 79 97
Erik Strand, vd/koncernchef, tfn: 08-555 650 60, 073-392 98 00
Per Uebel, tfn: 070-516 42 56


Poolia är ledande inom kvalificerad bemanning och finns på drygt 20 orter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. Vi erbjuder kvalificerad personal för uthyrning och rekrytering inom framför allt Ekonomi, Administration, IT och Vård. Se www.poolia.se